Till innehåll på sidan

Ekonomisk standard för personer efter födelseland och antal år i Sverige, 1991-2020

Medianvärden i tusentals kronor i 2020 års priser

Födelseland samt antal år i Sverige 1991 Felmarginal (±) 2000 Felmarginal (±) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Förändring
20/19 i %
Förändring
20/11 i %
Förändring
20/91 i %
Samtliga personer 161,1 1,5 169,4 1,6 229,0 235,2 239,7 247,6 256,5 259,0 260,7 262,7 264,6 266,0 0,5 16,1 65,1
Samtliga 20- år 167,0 1,7 176,5 1,6 235,5 242,0 246,8 255,0 264,4 267,2 269,3 271,5 273,3 274,7 0,5 16,7 64,4
Födda i Sverige 168,3 1,7 180,7 1,6 244,0 250,9 256,1 265,1 275,1 278,1 281,4 284,0 286,8 288,6 0,7 18,3 71,5
Utrikes födda 151,7 4,8 150,6 3,9 188,8 194,0 198,5 204,6 213,6 217,9 217,9 220,6 221,8 223,0 0,5 18,1 47,0
Norden exkl. Sverige 169,5 8,5 170,4 6,8 221,0 226,6 231,5 236,1 247,2 249,7 251,0 254,3 256,0 258,3 0,9 16,9 52,4
Norden -10 år i Sverige 155,3 23,7 167,5 30,1 191,9 198,2 207,5 217,5 250,0 257,1 261,2 268,0 274,5 276,9 0,9 44,3 78,3
Norden 11-20 år i Sverige 148,5 13,1 148,7 18,0 235,5 242,5 246,5 251,7 276,3 279,6 280,3 284,2 292,0 291,4 ‑0,2 23,7 96,2
Norden 21- år i Sverige 175,6 10,7 172,0 6,7 222,9 228,2 232,7 236,7 244,0 245,8 246,3 249,1 249,6 252,1 1,0 13,1 43,6
EU exkl. Norden 154,9 9,4 174,0 8,7 206,5 212,7 218,0 224,8 234,3 238,8 243,4 247,8 251,8 252,3 0,2 22,2 62,9
EU -10 år i Sverige 143,1 22,0 146,6 16,0 185,1 190,9 196,9 206,9 220,1 227,0 234,9 242,7 248,8 251,8 1,2 36,0 76,0
EU 11-20 år i Sverige 150,3 13,7 152,7 17,9 221,2 229,1 236,4 246,9 255,1 257,0 257,4 256,5 257,9 256,1 ‑0,7 15,7 70,3
EU 21- år i Sverige 167,4 19,0 191,5 11,8 217,5 224,7 230,2 235,2 242,2 245,2 246,6 248,9 251,2 250,2 ‑0,4 15,1 49,5
Europa exkl. EU och Norden 132,5 10,9 131,2 6,9 189,0 195,0 199,5 208,0 218,6 225,2 229,0 233,2 235,4 240,5 2,2 27,3 81,6
Europa exkl. EU och Norden -10 år i Sverige 116,7 14,8 123,5 7,6 164,5 169,0 172,4 180,8 192,3 202,2 209,9 216,7 220,7 228,9 3,7 39,2 96,2
Europa exkl. EU och Norden 11-20 år i Sverige 130,0 18,4 130,7 15,6 197,8 204,1 209,2 211,2 214,1 221,8 224,4 227,2 227,8 233,5 2,5 18,0 79,6
Europa exkl. EU och Norden 21- år i Sverige 153,0 19,3 162,7 20,1 195,8 201,2 206,3 221,9 232,6 237,7 240,5 244,0 245,7 250,4 1,9 27,9 63,7
Övriga länder 131,2 6,3 131,1 4,7 164,5 170,1 175,0 181,7 190,7 195,7 194,6 197,9 199,2 200,4 0,6 21,8 52,7
Övriga länder -10 år i Sverige 124,5 7,2 114,2 6,4 135,8 141,0 147,0 152,8 160,5 164,6 164,1 170,8 172,7 175,1 1,4 29,0 40,6
Övriga länder 11-20 år i Sverige 138,3 12,4 133,9 6,9 168,2 172,8 176,3 184,8 196,7 205,7 205,6 207,2 207,6 207,1 ‑0,2 23,2 49,8
Övriga länder 21- år i Sverige .. .. 158,3 13,4 204,4 209,5 213,9 222,3 233,0 238,8 241,1 243,4 245,3 245,6 0,1 20,1 ..
Därav Afrika 124,1 9,9 133,1 11,6 146,4 149,2 154,1 158,1 165,8 170,7 172,8 178,6 179,0 178,4 ‑0,3 21,8 43,8
Afrika -10 år i Sverige .. .. 113,4 14,8 126,6 128,3 135,1 138,2 144,4 150,0 154,2 161,9 161,8 162,8 0,6 28,6 ..
Afrika 11-20 år i Sverige .. .. .. .. 155,4 159,7 164,7 170,4 182,5 189,1 187,9 188,9 187,8 183,2 ‑2,4 17,9 ..
Afrika 21- år i Sverige .. .. .. .. 192,4 194,0 198,1 205,4 212,7 218,9 220,8 224,7 226,4 225,8 ‑0,3 17,4 ..
Nordamerika .. .. 142,8 18,4 217,1 223,5 228,4 239,2 251,2 257,5 262,6 266,7 270,6 274,2 1,3 26,3 ..
Nordamerika -10 år i Sverige .. .. .. .. 200,5 208,2 214,6 226,3 242,4 247,9 253,9 260,7 266,0 270,5 1,7 34,9 ..
Nordamerika 11-20 år i Sverige .. .. .. .. 222,2 228,0 235,0 244,2 251,1 257,9 262,4 263,6 266,9 266,8 0,0 20,1 ..
Nordamerika 21- år i Sverige .. .. .. .. 228,6 234,8 239,7 249,3 259,5 265,3 271,1 273,9 277,6 281,7 1,5 23,2 ..
Sydamerika 141,4 18,1 138,3 10,3 203,7 209,1 214,7 223,1 233,9 239,9 244,3 247,8 250,8 251,9 0,4 23,6 78,2
Sydamerika -10 år i Sverige .. .. .. .. 183,4 187,2 191,8 199,7 211,0 223,1 230,5 237,8 242,1 246,4 1,8 34,3 ..
Sydamerika 11-20 år i Sverige .. .. 132,4 8,4 204,2 209,2 214,6 222,6 232,2 236,2 239,7 243,3 245,5 246,5 0,4 20,7 ..
Sydamerika 21- år i Sverige .. .. .. .. 212,7 218,7 224,8 233,7 244,0 249,1 251,3 253,5 256,2 256,2 0,0 20,4 ..
Asien 125,5 9,4 122,6 6,4 159,0 165,5 170,6 178,1 187,8 193,2 191,0 194,5 196,3 198,5 1,1 24,8 58,1
Asien -10 år i Sverige 123,5 11,7 111,1 6,6 131,4 137,8 144,0 150,9 158,9 162,8 160,7 167,3 170,0 173,2 1,9 31,8 40,3
Asien 11-20 år i Sverige .. .. 130,3 9,2 164,1 168,6 171,2 179,7 191,9 202,7 203,2 205,3 206,5 208,0 0,7 26,7 ..
Asien 21- år i Sverige .. .. 159,5 29,4 201,3 207,2 211,4 220,3 232,1 238,5 240,7 242,7 244,5 244,9 0,2 21,6 ..
Oceanien .. .. .. .. 241,0 248,1 253,8 267,6 275,0 277,9 284,6 286,6 292,4 293,2 0,3 21,6 ..
Oceanien -10 år i Sverige .. .. .. .. 231,9 235,6 242,8 255,9 264,7 268,8 277,8 278,2 283,7 281,9 ‑0,7 21,6 ..
Oceanien 11-20 år i Sverige .. .. .. .. 248,3 256,2 256,0 276,6 279,8 280,3 288,0 289,9 297,2 292,1 ‑1,7 17,6 ..
Oceanien 21- år i Sverige .. .. .. .. 251,0 266,8 272,7 283,8 290,0 293,4 299,9 306,3 309,8 315,5 1,8 25,7 ..
Samtliga personer 0-19 år 149,2 2,0 153,5 2,1 212,8 217,5 220,8 227,8 235,6 237,3 238,3 240,1 241,7 243,1 0,6 14,3 63,0
Födda i Sverige 150,5 2,0 154,8 2,2 215,8 220,9 224,6 232,3 240,6 242,8 244,8 247,3 249,4 250,8 0,5 16,2 66,7
Födda i Sverige - inrikes födda föräldrar .. .. 158,8 2,5 226,1 231,9 236,0 244,8 253,9 256,1 259,0 262,2 265,4 267,5 0,8 18,3 ..
Födda i Sverige - en inrikes och en utrikes född förälder .. .. 156,0 7,0 202,5 207,6 212,1 219,5 228,3 231,8 234,4 237,4 240,8 243,3 1,1 20,2 ..
Födda i Sverige - två utrikes födda föräldrar .. .. 121,9 5,2 148,0 152,0 154,8 160,3 167,9 173,2 174,3 177,6 177,8 178,6 0,4 20,6 ..
Utrikes födda 129,2 8,0 128,3 10,0 138,4 141,5 143,6 145,3 149,0 150,8 147,9 151,2 151,1 153,5 1,6 10,9 18,8

Kommentarer

* Europa exkl. EU och Norden inkluderar personer födda i Sovjetunionen. I Nordamerika ingår även Mellanamerika och i Oceanien ingår bland annat Australien och Nya Zeeland.

* Från och med år 2020 redovisas EU exkl. Storbritannien, det vill säga EU27. Före 2020 är det EU28 som avses med EU.

* Uppgifterna i tabellen är baserade på undersökningarna Hushållens ekonomi (HEK) respektive Inkomster och skatter (IoS). Uppgifter baserade på HEK finns för åren 1975-2013 och uppgifter baserade på IoS från och med år 2011. 

* Statistik baserad på undersökningen Inkomster och skatter redovisas inklusive löne- och pensionsinkomster från övriga nordiska länder. I samband med publiceringen av inkomstår 2020 reviderades statistik för åren 2011-2019.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-01-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?