Till innehåll på sidan

Sammansättning kapitalvinster och kapitalförluster 2020. Nettovinst/förlust

Personer folkbokförda i Sverige både 2020-01-01 och 2020-12-31

  Total-summa, mdkr Andel personer med vinst/ förlust, % Medianvärde för personer med vinst/ förlust, kr Medelvärde för personer med vinst/ förlust, kr Vinstens/förlustens andel av total inkomst, %[4]
Samtliga
         
Kapitalvinster/-förluster, netto[1]
190,2 12,8 3 364 145 984 6,6
därav
         
Kapitalvinster/-förluster, fastighet och bostadsrätt[2]
109,8 2,3 144 429 461 697 3,8
Finansiella kapitalvinster/-förluster[3]
80,4 10,9 1 897 72 353 2,8
Kvinnor
         
Kapitalvinster/-förluster, netto[1]
73,3 10,9 3 707 132 822 6,0
därav
         
Kapitalvinster/-förluster, fastighet och bostadsrätt[2]
52,9 2,3 147 377 459 939 4,3
Finansiella kapitalvinster/-förluster[3]
20,5 9,0 1 952 44 911 1,7
Män
         
Kapitalvinster/-förluster, netto[1]
116,9 14,7 3 133 155 662 7,1
därav
         
Kapitalvinster/-förluster, fastighet och bostadsrätt[2]
56,9 2,4 141 975 463 341 3,4
Finansiella kapitalvinster/-förluster[3]
60,0 12,8 1 858 91 420 3,6
  1. Netto av kapitalvinster/förluster är summan av samtliga kapitalvinster minus summan av samtliga kapitalförluster. Nettot blir negativt om förlusterna är större än vinsterna.
  2. Summan av vinster minus förluster vid försäljning av småhus, bostadsrätt eller näringsfastighet. Återföring av uppskovsavdrag inkluderas.
  3. Summan av vinster minus förluster vid försäljning av aktier, fonder, andra värdepapper, övriga tillgångar samt andelar i bolag.
  4. I inkomsterna ingår sammanräknad förvärvsinkomst och kapitalinkomster inklusive nettot av samtliga kapitalvinster/förluster.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-01-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?