Till innehåll på sidan

Beskattningsbar förvärvsinkomst 2020

Andelen personer efter inkomst och kön

Beskattningsbar förvärvsinkomst 2020[1]

Kvinnor och män

Kvinnor

Män

  Samtliga 20–64 år Samtliga 20–64 år Samtliga 20–64 år
Antal[2]
10 718 025 6 065 060 5 299 069 2 941 649 5 418 956 3 123 411
därav i procent
           
0
28,1 10,5 27,4 10,2 28,8 10,7
1 kr–19
1,8 1,8 1,9 2,0 1,6 1,5
20–39
2,4 2,2 2,9 2,6 1,9 1,9
40–59
2,6 1,9 3,4 2,2 1,7 1,6
60–79
3,4 2,1 4,7 2,3 2,1 1,9
80–99
3,9 3,1 5,0 3,4 2,9 2,8
100–119
3,1 1,8 3,7 2,1 2,5 1,5
120–139
2,9 1,8 3,1 2,2 2,7 1,5
140–159
2,7 1,9 2,7 2,3 2,6 1,6
160–179
2,5 2,2 2,5 2,7 2,5 1,8
180–199
2,2 2,2 2,3 2,7 2,2 1,8
200–219
2,1 2,4 2,2 2,9 1,9 1,8
220–239
2,1 2,6 2,3 3,2 1,9 2,0
240–259
2,2 3,0 2,5 3,7 2,0 2,4
260–279
2,4 3,4 2,6 4,1 2,1 2,8
280–299
2,5 3,8 2,7 4,4 2,2 3,1
300–349
6,6 10,5 6,9 11,4 6,4 9,6
350–399
6,6 10,6 6,1 10,3 7,0 10,9
400–449
5,4 8,7 4,5 7,7 6,2 9,7
450–499
4,0 6,5 3,2 5,4 4,7 7,5
500–599
5,0 7,9 3,7 6,2 6,2 9,6
600–799
3,6 5,7 2,3 3,8 4,8 7,4
800–999
1,1 1,7 0,7 1,1 1,5 2,3
1000–
1,1 1,6 0,5 0,9 1,6 2,3
Totalt
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
–509 300
90,0 84,2 93,3 88,9 86,8 79,7
509 301–[3]
10,0 15,8 6,7 11,1 13,2 20,3
Medelinkomst 1, tkr[4]
221,8 324,7 191,5 287,9 251,4 359,3
Medelinkomst 2, tkr[5]
308,6 362,6 264,0 320,7 353,2 402,2
Summa inkomster, mnkr
2 377 400 1 969 063 1 015 030 846 853 1 362 370 1 122 209
  1. Beskattningsbar förvärvsinkomst är fastställd förvärvsinkomst minskad med avdrag för allmän pensionsavgift, grundavdrag och sjöinkomstavdrag.
  2. Avser skattskyldiga fysiska personer. 
  3. Från och med inkomståret 2020 finns det endast en skiktgräns och den är 509 300 kronor. På inkomster över denna gräns betalas statlig inkomstskatt med 20 procent.
  4. Medelvärden beräknade för samtliga.
  5. Medelvärden beräknade för dem som har inkomst.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-01-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?