Till innehåll på sidan

Skatter – antal 2020

Antal med värde 2018 fördelat på ålder och kön

 InkomstskattSkatt på kapital-inkomsterFastighets-skatt, tomtFastighets-avgiftKyrko- och begr. avgiftSkatte-reduktionerÖvrigt[2]Slutlig skatt
 KommunalStatlig       
Samtliga[3]
7 702 873 1 071 046 2 432 423 161 590 3 201 290 7 599 315 7 149 423 7 613 491 8 125 968
20–64
5 430 705 959 761 1 193 985 108 007 2 131 267 5 342 321 5 458 116 5 426 199 5 542 354
–19
139 499 49 348 971 111 900 138 020 130 708 70 022 433 939
20–24
458 114 3 862 172 597 632 8 568 448 638 460 561 458 326 489 538
25–34
1 323 870 108 061 249 518 12 762 224 961 1 289 957 1 329 936 1 324 074 1 350 939
35–44
1 212 024 257 467 180 849 22 366 505 510 1 188 373 1 222 004 1 211 599 1 228 074
45–54
1 274 381 347 142 260 360 33 729 718 670 1 260 929 1 286 659 1 273 426 1 292 394
55–64
1 162 316 243 229 330 661 38 518 673 558 1 154 424 1 158 956 1 158 774 1 181 409
65–74
1 089 654 88 602 418 835 32 531 616 079 1 079 585 868 861 1 078 415 1 095 234
75–
1 043 015 22 634 470 632 20 941 453 044 1 039 389 691 738 1 038 855 1 054 441
Dödsbon
3 913 469 26 317 2 847 23 857 0 6 093 838 43 684
Kvinnor
3 845 444 354 409 1 179 980 64 617 1 527 585 3 814 895 3 515 540 3 801 514 4 043 777
20–64
2 640 650 327 444 538 781 43 988 1 033 650 2 615 708 2 653 496 2 639 134 2 690 732
–19
73 198 13 166 756 59 443 72 533 68 918 35 894 212 262
20–24
219 139 632 80 582 253 4 114 215 949 220 223 219 218 231 856
25–34
637 504 29 693 111 721 6 010 116 984 626 989 640 591 637 699 649 604
35–44
583 511 85 797 75 219 9 479 252 395 577 796 588 391 583 517 591 294
45–54
624 991 126 196 113 330 13 312 342 568 621 954 630 570 624 698 633 296
55–64
575 505 85 126 157 929 14 934 317 589 573 020 573 721 574 002 584 682
65–74
551 438 22 755 214 934 12 235 289 015 547 918 427 736 547 717 554 244
75–
580 158 4 197 259 509 8 335 204 477 578 736 365 390 578 769 586 539
Män
3 857 429 716 637 1 252 443 96 973 1 673 705 3 784 420 3 633 883 3 811 977 4 082 191
20–64
2 790 055 632 317 655 204 64 019 1 097 617 2 726 613 2 804 620 2 787 065 2 851 622
–19
66 301 36 182 215 52 457 65 487 61 790 34 128 221 677
20–24
238 975 3 230 92 015 379 4 454 232 689 240 338 239 108 257 682
25–34
686 366 78 368 137 797 6 752 107 977 662 968 689 345 686 375 701 335
35–44
628 513 171 670 105 630 12 887 253 115 610 577 633 613 628 082 636 780
45–54
649 390 220 946 147 030 20 417 376 102 638 975 656 089 648 728 659 098
55–64
586 811 158 103 172 732 23 584 355 969 581 404 585 235 584 772 596 727
65–74
538 216 65 847 203 901 20 296 327 064 531 667 441 125 530 698 540 990
75–
462 857 18 437 211 123 12 606 248 567 460 653 326 348 460 086 467 902
  1. De skatter som ingår i den slutliga skatten (exkl. allmän pensionsavgift).
  2. Övrigt är summan av egenavgifter och allmän löneavgift, särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, avkastningsskatt, särskild löneskatt på pensionskostnader, expansionsfondsskatt samt Public service-avgift.
  3. Avser skattskyldiga fysiska personer samt dödsbon med värde.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-01-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?