Till innehåll på sidan

Skatter – summor 2020

Totalsummor fördelat på kön och ålder i mnkr.

 

Inkomstskatt

Skatt på kapital-inkomster Fastighets-skatt, tomt Fastighets-avgift Kyrko- och begr. avgift Skatte-reduktioner Övrigt[2] Slutlig skatt
  Kommunal Statlig              
Samtliga[3]
766 739 50 528 84 146 676 15 587 20 247 300 050 19 090 786 972
20–64
634 493 44 421 49 449 407 9 926 16 286 280 170 15 608 615 684
–19
2 181 1 434 0 2 66 1 541 52 1 842
20–24
25 623 69 682 2 28 716 14 032 595 19 881
25–34
126 549 2 982 3 750 38 858 3 193 62 517 2 853 105 800
35–44
152 177 10 948 8 667 77 2 182 3 564 68 750 3 565 143 029
45–54
180 831 18 055 17 528 129 3 455 4 752 75 342 4 426 187 765
55–64
149 312 12 366 18 822 161 3 403 4 061 59 529 4 169 159 210
65–74
81 624 4 891 17 698 159 3 163 2 331 13 991 2 087 101 759
75–
48 442 1 215 16 564 110 2 496 1 564 4 348 1 343 67 687
Dödsbon
85 19 2 995 12 112 0 13 19 3 229
Kvinnor
327 307 13 565 27 148 235 7 122 9 190 136 780 7 551 313 897
20–64
272 862 12 406 13 715 151 4 575 7 493 128 069 6 072 245 778
–19
1 080 0 196 0 1 33 783 23 880
20–24
10 560 11 254 1 12 306 5 993 254 8 032
25–34
53 344 766 1 246 18 424 1 427 27 276 1 176 43 332
35–44
64 624 3 017 2 372 32 1 044 1 664 31 228 1 388 56 600
45–54
78 741 5 235 4 327 44 1 571 2 221 35 477 1 720 74 113
55–64
65 593 3 376 5 515 56 1 524 1 874 28 096 1 534 63 701
65–74
32 631 971 5 594 44 1 433 966 5 965 854 38 095
75–
20 733 188 7 643 40 1 114 698 1 963 602 29 145
Män
439 433 36 963 56 998 442 8 464 11 057 163 270 11 539 473 075
20–64
361 631 32 016 35 734 257 5 351 8 793 152 101 9 537 369 906
–19
1 101 1 238 0 1 33 759 28 963
20–24
15 064 57 428 1 16 410 8 039 342 11 848
25–34
73 205 2 216 2 503 20 434 1 766 35 242 1 677 62 468
35–44
87 553 7 931 6 295 46 1 138 1 900 37 522 2 177 86 429
45–54
102 091 12 820 13 201 85 1 884 2 531 39 865 2 706 113 652
55–64
83 719 8 990 13 307 104 1 879 2 187 31 433 2 635 95 509
65–74
48 992 3 920 12 104 115 1 730 1 365 8 026 1 232 63 665
75–
27 708 1 027 8 922 70 1 382 866 2 385 742 38 542
  1. De skatter som ingår i den slutliga skatten (exkl. allmän pensionsavgift).
  2. Övrigt är summan av egenavgifter och allmän löneavgift, särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, avkastningsskatt, särskild löneskatt på pensionskostnader, expansionsfondsskatt samt public service-avgift.
  3. Avser skattskyldiga fysiska personer samt dödsbon. 

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-01-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?