Till innehåll på sidan

Skattereduktioner år 2016

Totalsummor i mnkr, efter ålder och kön

 Skattereduktion
ÅlderUnderskott av kapitalFastighets-avgiftSjö-inkomstAllmän pensions-avgiftArbets-inkomsterHus-arbete[2]Förnybar el
Samtliga[1]
17 382,1 248,6 54,1 113 353,3 105 111,5 12 687,1 19,0
20–64
15 231,8 9,0 52,8 109 269,4 98 801,3 9 662,9 12,0
–19
2,0 0,0 0,4 617,9 825,7 0,8 0,0
20–24
240,2 0,0 5,1 6 527,6 7 197,3 67,8 0,0
25–34
2 803,0 0,1 13,2 23 092,5 21 802,3 1 305,7 0,5
35–44
4 614,4 0,5 10,4 27 449,4 23 991,6 3 077,8 2,2
45–54
4 625,0 2,4 12,4 30 019,0 25 975,7 2 962,2 3,8
55–64
2 949,2 6,0 11,7 22 180,9 19 834,3 2 249,5 5,4
65–74
1 618,0 102,0 1,0 3 330,5 5 002,6 1 864,6 5,5
75–
530,3 137,6 0,0 135,6 482,0 1 158,8 1,5
Dödsbon
9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
Kvinnor[1]
7 996,9 156,9 14,2 50 978,9 48 462,8 5 820,4 2,6
20–64
7 094,0 5,8 13,9 49 267,1 45 754,3 4 422,3 1,8
–19
1,0 0,0 0,1 318,0 428,4 0,4 0,0
20–24
101,2 0,0 2,1 2 862,8 3 212,5 29,8 0,0
25–34
1 317,3 0,1 3,8 9 994,5 9 370,8 594,1 0,1
35–44
2 197,6 0,3 2,1 12 320,3 11 057,6 1 440,6 0,4
45–54
2 154,8 1,6 3,2 13 795,6 12 478,5 1 349,2 0,6
55–64
1 323,0 3,8 2,7 10 294,0 9 635,0 1 008,6 0,8
65–74
674,0 62,3 0,2 1 351,9 2 120,8 795,9 0,7
75–
227,9 88,7 0,0 41,9 159,2 601,9 0,1
Män[1]
9 385,2 91,8 39,9 62 374,4 56 648,7 6 866,7 16,4
20–64
8 137,8 3,2 38,9 60 002,3 53 047,0 5 240,7 10,2
–19
1,0 0,0 0,2 299,9 397,3 0,4 0,0
20–24
139,0 0,0 3,0 3 664,8 3 984,9 37,9 0,0
25–34
1 485,7 0,1 9,4 13 098,0 12 431,5 711,6 0,4
35–44
2 416,8 0,2 8,3 15 129,1 12 934,0 1 637,2 1,9
45–54
2 470,2 0,8 9,2 16 223,5 13 497,2 1 613,1 3,2
55–64
1 626,1 2,1 9,0 11 887,0 10 199,4 1 240,9 4,7
65–74
944,1 39,7 0,8 1 978,5 2 881,7 1 068,8 4,8
75–
302,4 48,9 0,0 93,7 322,7 556,8 1,3
  1. De som någon gång under 2016 var folkbokförda i riket.
  2. Skattereduktion för ROT-arbete och hushållsarbete (RUT).

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-01-31

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?