Till innehåll på sidan

Skattereduktioner år 2015

Totalsummor i mnkr, efter ålder och kön

 Skattereduktion
ÅlderUnderskott av kapitalFastighets-avgiftSjö-inkomstAllmän pensions-avgiftArbets-inkomsterHus-arbete[2]GåvaFörnybar el
Samtliga[1]
18 101,5 240,1 54,1 108 333,7 104 006,3 23 694,4 283,8 11,1
20–64
15 890,8 9,1 52,6 104 429,5 97 846,9 18 266,3 177,6 7,1
–19
1,5 0,0 0,3 556,4 746,0 1,5 0,1 0,0
20–24
231,2 0,0 5,0 6 299,3 6 970,8 150,0 2,0 0,0
25–34
2 814,6 0,1 12,7 21 459,5 20 469,7 2 518,3 21,2 0,3
35–44
4 945,7 0,5 10,5 26 673,6 24 231,2 5 534,5 44,1 1,4
45–54
4 825,0 2,4 12,5 28 616,3 26 167,6 5 530,8 53,2 2,2
55–64
3 074,3 6,1 11,8 21 380,8 20 007,6 4 532,7 57,1 3,3
65–74
1 680,1 97,7 1,2 3 246,3 4 955,3 3 674,4 61,0 3,2
75–
529,0 133,2 0,0 101,5 458,1 1 752,2 45,1 0,8
Dödsbon
9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0
Kvinnor[1]
8 296,8 146,1 14,2 48 613,0 47 225,9 10 445,4 168,0 1,5
20–64
7 375,1 6,0 13,9 47 006,3 44 653,0 8 123,2 108,7 1,1
–19
0,7 0,0 0,1 287,6 389,4 0,7 0,1 0,0
20–24
95,9 0,0 2,0 2 761,3 3 106,6 63,0 1,2 0,0
25–34
1 328,8 0,1 3,8 9 280,3 8 729,9 1 109,1 12,7 0,1
35–44
2 351,0 0,3 2,1 11 943,2 10 979,3 2 482,2 27,8 0,3
45–54
2 231,7 1,6 3,3 13 120,4 12 301,3 2 455,9 32,9 0,3
55–64
1 367,8 3,9 2,6 9 901,0 9 535,8 2 013,1 34,1 0,4
65–74
692,2 57,5 0,3 1 288,8 2 036,4 1 511,9 33,5 0,4
75–
228,8 82,6 0,0 30,3 147,1 809,6 25,7 0,1
Män[1]
9 804,6 94,0 39,8 59 720,7 56 780,5 13 249,0 115,8 9,6
20–64
8 515,7 3,2 38,7 57 423,2 53 194,0 10 143,1 68,8 6,0
–19
0,8 0,0 0,2 268,8 356,6 0,8 0,0 0,0
20–24
135,3 0,0 3,0 3 538,0 3 864,2 87,1 0,7 0,0
25–34
1 485,8 0,1 9,0 12 179,2 11 739,8 1 409,2 8,6 0,2
35–44
2 594,7 0,2 8,3 14 730,4 13 251,9 3 052,3 16,2 1,1
45–54
2 593,3 0,8 9,2 15 495,9 13 866,4 3 074,9 20,4 1,8
55–64
1 706,5 2,1 9,2 11 479,8 10 471,7 2 519,6 22,9 2,8
65–74
987,9 40,2 0,9 1 957,5 2 918,9 2 162,5 27,6 2,8
75–
300,2 50,6 0,0 71,2 311,0 942,6 19,4 0,8
  1. De som någon gång under 2015 var folkbokförda i riket.
  2. Skattereduktion för ROT-arbete och hushållsarbete (RUT).

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-01-31

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?