Till innehåll på sidan

Skattereduktioner år 2017

Totalsummor i mnkr, efter ålder och kön

 

Skattereduktion

Ålder

Underskott av kapital Fastighets-avgift Sjö-inkomst Allmän pensions-avgift Arbets-inkomster Hus-arbete[2] Förnybar el
Samtliga[1]
17 694,1 260,0 52,7 118 752,8 109 101,5 13 834,3 29,2
20–64
15 520,1 8,9 51,3 114 406,3 102 476,8 10 411,3 18,1
–19
2,2 0,0 0,4 683,2 913,1 1,1 0,0
20–24
253,7 0,0 4,7 6 625,9 7 292,9 71,5 0,0
25–34
2 979,0 0,1 12,9 24 786,8 23 307,6 1 419,3 0,6
35–44
4 604,0 0,5 10,2 28 384,1 24 558,6 3 230,3 3,4
45–54
4 691,3 2,4 12,3 31 498,4 26 866,4 3 237,9 6,1
55–64
2 992,1 5,8 11,1 23 111,1 20 451,2 2 452,3 8,0
65–74
1 611,9 105,7 1,0 3 483,8 5 163,7 2 062,6 8,6
75–
559,8 145,5 0,0 179,5 547,9 1 359,4 2,5
Dödsbon
9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
Kvinnor[1]
8 172,1 165,2 14,2 53 338,8 50 288,1 6 364,5 4,2
20–64
7 254,7 5,8 13,8 51 508,6 47 424,2 4 782,1 2,8
–19
0,9 0,0 0,2 341,4 460,5 0,5 0,0
20–24
106,9 0,0 2,0 2 875,1 3 221,4 31,4 0,0
25–34
1 399,1 0,1 3,9 10 699,4 10 022,1 652,5 0,1
35–44
2 198,5 0,3 2,0 12 719,0 11 310,5 1 517,7 0,6
45–54
2 195,8 1,6 3,1 14 484,3 12 924,2 1 479,7 0,9
55–64
1 354,5 3,8 2,7 10 730,8 9 946,0 1 100,8 1,1
65–74
676,6 64,5 0,2 1 431,9 2 219,3 881,7 1,1
75–
239,8 94,9 0,0 57,0 184,0 700,3 0,3
Män[1]
9 522,0 94,8 38,5 65 414,0 58 813,5 7 469,8 25,1
20–64
8 265,4 3,1 37,5 62 897,7 55 052,6 5 629,2 15,3
–19
1,3 0,0 0,2 341,9 452,6 0,6 0,0
20–24
146,8 0,0 2,7 3 750,8 4 071,5 40,1 0,0
25–34
1 579,9 0,1 9,0 14 087,4 13 285,5 766,8 0,5
35–44
2 405,6 0,2 8,2 15 665,1 13 248,2 1 712,6 2,8
45–54
2 495,6 0,8 9,2 17 014,1 13 942,2 1 758,2 5,2
55–64
1 637,6 2,0 8,4 12 380,3 10 505,2 1 351,5 6,8
65–74
935,3 41,1 0,8 2 051,9 2 944,4 1 181,0 7,5
75–
320,0 50,6 0,0 122,5 363,9 659,1 2,2
  1. De som någon gång under 2017 var folkbokförda i riket.
  2. Skattereduktion för ROT-arbete och hushållsarbete (RUT).

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-01-31

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?