Till innehåll på sidan

Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA)

Nästa publicering: 2021-10-05

Statistiken visar värdet av jordbrukssektorns produktion, kostnaderna för denna produktion och den totala ekonomiska utvecklingen inom den jordbrukssektorn.

Från och med maj 2020 publiceras nya rapporter hos Jordbruksverket

För den här statistiken ansvarar:
Jordbruksverket

Jordbruksverket logotyp

Hitta på sidan

Resultat

Om statistiken

Rapporter

Titel Typ Datum
EAA Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn Preliminär utveckling 2018-2019 SM 2020-02-05
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn – Prognos för utvecklingen 2018–2019 SM 2019-12-05
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 2007–2018 SM 2019-10-03
EAA Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn Preliminär utveckling 2017-2018 SM 2019-02-01
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn, prognos för utvecklingen 2017–2018 SM 2018-12-06
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn, 2006–2017 SM 2018-10-04
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn, preliminär utveckling 2016–2017 SM 2018-02-01
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn, prognos för utvecklingen 2016–2017 SM 2017-12-05
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn, jordbrukets intäkter efter region och driftsinriktning år 2016 SM 2017-11-23
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn, 2005–2016 SM 2017-09-29
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn, preliminär utveckling för 2015–2016 SM 2017-02-01

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/jo0205