Till innehåll på sidan

Normskördar

Nästa publicering: 2019-06-17

Statistiken visar den skörd som man kan förvänta sig av olika grödor under normala väderförhållanden per skördeområde, län, produktionsområde och riket.

För den här statistiken ansvarar:
Jordbruksverket

Jordbruksverket logotyp

Hitta på sidan

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Normskördar 2018 SM 2018-06-14
Normskördar 2017 SM 2017-06-15
Normskördar 2016 SM 2016-06-10
Normskördar 2015 SM 2015-06-10
Normskördar 2014 SM 2014-06-05
Normskördar 2013 SM 2013-06-05
Normskördar 2012 SM 2012-06-08
Normskördar 2011 SM 2011-06-10
Normskördar 2010 SM 2010-06-11
Normskördar för skördeområden, län och riket 2009 SM 2009-06-11
Normskördar för skördeområden, län och riket 2008 SM 2008-06-12
Normskördar för skördeområden, län och riket 2007 SM 2007-06-08
Normskördar för skördeområden, län och riket 2006 SM 2006-06-09
Normskördar för skördeområden, län och riket 2005 SM 2005-06-10
Normskördar för skördeområden, län och riket 2004 SM 2004-06-08
Normskördar för skördeområden, län och riket 2003 SM 2003-06-27
Normskördar för skördeområden, län och riket 2002 SM 2002-06-28

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Gerda Ländell

Telefon
010-479 68 07
E-post
gerda.landell@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/jo0602