Till innehåll på sidan

Normskördar av övriga grödor 2021, kg/hektar

  Potatis Oljeväxter
LÄN Matpotatis Potatis för stärkelse Höstraps Vårraps Höstrybs Vårrybs Oljelin Ärter Sockerbetor
Stockholm .. .. 2 614 1 697 .. .. 1 929 2 739 ..
Uppsala 20 050 .. 2 701 1 994 .. .. 1 554 3 104 ..
Södermanland .. .. 3 196 1 661 .. .. 1 801 2 728 ..
Östergötland 42 300 .. 3 307 1 658 .. .. 1 839 3 809 ..
Jönköping 27 772 .. 3 089 .. .. .. .. .. ..
Kronoberg .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kalmar 41 792 46 398 3 920 1 770 .. .. .. 3 885 ..
Gotland 32 970 .. 3 340 2 235 .. .. .. 3 838 ..
Blekinge 35 743 42 808 3 787 .. .. .. .. .. 66 252
Skåne 39 841 45 605 3 694 1 816 .. .. .. 3 848 71 903
Halland 41 708 .. 3 287 1 808 .. .. .. 3 268 67 627
V:a Götaland 36 454 .. 3 309 1 883 .. .. 1 743 3 195 ..
Värmland 29 069 .. .. 1 390 .. .. .. 2 330 ..
Örebro 33 897 .. 3 278 1 917 .. .. 1 507 3 258 ..
Västmanland .. .. .. 1 991 .. .. 1 770 2 860 ..
Dalarna 34 816 .. .. .. .. 1 383 .. 2 457 ..
Gävleborg 19 621 .. .. .. .. 1 615 .. .. ..
Västernorrland 26 955 .. .. .. .. .. .. .. ..
Jämtland 17 424 .. .. .. .. .. .. .. ..
Västerbotten 21 654 .. .. .. .. .. .. .. ..
Norrbotten 18 581 .. .. .. .. .. .. .. ..
Hela riket 36 946 44 844 3 504 1 846 1 315 1 091 1 765 3 289 71 943

Vattenhalt: Oljeväxter 9 procent, ärter 15 procent.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-06-11

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Gerda Ländell

Telefon
010-479 68 07
E-post
gerda.landell@scb.se