Till innehåll på sidan

Skörd av potatis 2016:

Återhämtning för svensk matpotatis

Statistiknyhet från SCB och Jordbruksverket 2016-12-07 9.30

Den svenska skörden av matpotatis beräknas i år till 553 000 ton. Det är 5 procent högre än 2015 års skörd och i nivå med femårsgenomsnittet. Det innebär en återhämtning jämfört med fjolårets rekordlåga totalskörd.

Västerbottens och Norrbottens län har 43 respektive 33 procent högre totalskörd jämfört med fjolåret. Örebro och Gotlands län har 19 respektive 18 procent högre totalskörd jämfört med föregående år. Västra Götalands län har 14 procent högre totalskörd än föregående år främst tack vare en ökad odlingsareal. För övriga län är totalskördarna i nivå med föregående års resultat.

Fyra län dominerar odlingen av matpotatis: Skåne, Hallands, Västra Götalands och Östergötlands län. Tillsammans står de i år för 76 procent av landets totala matpotatisskörd.

Arealen matpotatis ökade med omkring 600 hektar

Den främsta orsaken till den ökade totalskörden är att arealen matpotatis har ökat. Den preliminära arealen uppgick i år till 17 300 hektar. Det är en ökning med omkring 600 hektar eller uppemot 4 procent jämfört med föregående års areal, som då var den lägsta dittills. Ökningen mätt i hektar var allra störst i Skåne och Västra Götalands län. I Östergötlands län minskade däremot arealen med 120 hektar jämfört med året innan.

Hög skörd för stärkelsepotatisen

Potatis för stärkelse odlas främst i Skåne, Blekinge och Kalmar län. Stärkelsepotatis används bland annat som råvara i teknisk industri och till livsmedel. Hektarskörden beräknas till 45 000 kilo per hektar vilket är 2 100 kilo eller uppemot 5 procent över föregående års höga hektarskörd och nästan 7 procent högre än femårsgenomsnittet. Den totala skörden beräknas till 310 000 ton, vilket är nästan 12 procent högre än föregående års resultat.

Matpotatis. Totalskördar 2007–2016

Ton

Diagram

Potatis för stärkelse. Totalskördar 2007–2016

Ton

Diagram

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande och på Jordbruksverkets webbplats, under Ta del av statistiken.

Nästa publiceringstillfälle

Slutliga resultat för 2016 kommer att redovisas under våren 2017. Denna skördestatistik baseras på underlag från alla odlingsformer som förekommer i landet. I juni 2017 redovisas skörderesultat för ekologisk respektive konventionell odling.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Förfrågningar

Ann-Marie Karlsson

Telefon
036-15 59 33
E-post
ann-marie.karlsson@jordbruksverket.se

Producent

SCB, Lantbruks- och energistatistik

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Gunnel Wahlstedt

Telefon
010-479 62 45
E-post
gunnel.wahlstedt@scb.se