Till innehåll på sidan

Beskrivning av skördestatistiken för potatis

Skördestatistiken för potatis baseras på information som lantbrukare med odling av potatis skickar in via internet eller lämnar per telefon till SCB:s intervjuare.

I december publiceras preliminära resultat för riket, på länsnivå och för produktionsområden. I april/maj året därpå redovisas slutliga resultat. Redovisning görs av totala skördar, skörd per hektar och obärgade arealer.

Urvalet av jordbruksföretag görs från Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd. Därifrån erhålls också grödarealer för beräkning av totala skördar.

Undersökningen om skörd av potatis ingår i Sveriges officiella statistik. Resultaten utnyttjas som underlag för myndigheter och näringsliv inom områdena jordbruk, ekonomi och miljö. Resultaten används också som underlag för rapportering till EU. Skördestatistiken ingår också som en del i den allmänna information som den officiella statistiken ska täcka in. Användare är här bl.a. massmedia och allmänhet.

Följande grödor ingår i undersökningen:

  • Matpotatis
  • Potatis för stärkelse.