Till innehåll på sidan

Jordbruksmarkens användning

Nästa publicering: 2021-10-19

Statistiken visar areal åkermark fördelat på bland annat spannmål, baljväxter, grönfoder och vall, potatis, sockerbetor och oljeväxter samt areal betesmark. Arealerna är fördelade per län, produktionsområde samt storleksgrupp åkermark och storleksgrupp jordbruksmark. Även antal företag med odling för respektive indelning redovisas.

För den här statistiken ansvarar:
Jordbruksverket

Jordbruksverket logotyp

Hitta på sidan

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Jordbruksmarkens användning 2020. Preliminär statistik SM 2020-05-18
Jordbruksmarkens användning 2019. slutlig statistik SM 2019-10-18
Jordbruksmarkens användning 2019. Preliminär statistik SM 2019-05-15
Jordbruksmarkens användning 2018. Slutlig statistik SM 2018-10-18
Jordbruksmarkens användning 2018. Preliminär statistik SM 2018-05-16
Jordbruksmarkens användning 2017. Slutlig statistik SM 2017-10-17
Jordbruksmarkens användning 2017. Preliminär statistik SM 2017-05-31
Jordbruksmarkens användning 2016. Slutlig statistik SM 2017-03-22
Jordbruksmarkens användning 2016. Preliminär statistik SM 2016-05-26
Jordbruksmarkens användning 2015. Slutlig statistik SM 2016-02-09
Jordbruksmarkens användning 2015. Preliminär statistik SM 2015-06-11

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/jo0104