Till innehåll på sidan

Jordbruksmarkens användning

Nästa publicering: 2019-05-15

Statistiken visar areal åkermark fördelat på bland annat spannmål, baljväxter, grönfoder och vall, potatis, sockerbetor och oljeväxter samt areal betesmark. Arealerna är fördelade per län, produktionsområde samt storleksgrupp åkermark och storleksgrupp jordbruksmark. Även antal företag med odling för respektive indelning redovisas.

För den här statistiken ansvarar:
Jordbruksverket

Jordbruksverket logotyp

Hitta på sidan

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Jordbruksmarkens användning 2018. Slutlig statistik SM 2018-10-18
Jordbruksmarkens användning 2018. Preliminär statistik SM 2018-05-16
Jordbruksmarkens användning 2017. Slutlig statistik SM 2017-10-17
Jordbruksmarkens användning 2017. Preliminär statistik SM 2017-06-01
Jordbruksmarkens användning 2016. Slutlig statistik SM 2017-03-23
Jordbruksmarkens användning 2016. Preliminär statistik SM 2016-05-26
Jordbruksmarkens användning 2015. Slutlig statistik SM 2016-02-09
Jordbruksmarkens användning 2015. Preliminär statistik SM 2015-06-11
Jordbruksmarkens användning 2014. Slutlig statistik SM 2015-02-04
Jordbruksmarkens användning 2014. Preliminär statistik SM 2014-05-06
Jordbruksmarkens användning 2013. Slutlig statistik SM 2014-03-25
Jordbruksmarkens användning 2013. Preliminär statistik SM 2013-05-22
Jordbruksmarkens användning 2012. Slutlig statistik SM 2013-02-05
Jordbruksmarkens användning 2012 Preliminära statistik. Korrigerad version 2012-06-08 SM 2012-05-29
Jordbruksmarkens användning 2011. Slutlig statistik SM 2012-03-07
Jordbruksmarkens användning 2011 Preliminära uppgifter SM 2011-06-22
Jordbruksmarkens användning 2010 Slutlig statistik SM 2011-04-14
Jordbruksmarkens användning 2010 Preliminär statistik SM 2010-06-11
Jordbruksmarkens användning 2009 Slutlig statistik SM 2010-03-17
Jordbruksmarkens användning 2009 Preliminär statistik SM 2009-06-25
Jordbruksmarkens användning 2008 Slutlig statistik. Korrigerad version 2009-05-19 SM 2009-03-17
Jordbruksmarkens användning 2008 Preliminär statistik SM 2008-06-26
Jordbruksmarkens användning 2007. Slutlig statistik SM 2008-04-22
Jordbruksmarkens användning 2007. Preliminära uppgifter SM 2007-06-29
Jordbruksmarkens användning 2006 Definitiva uppgifter SM 2007-04-13
Jordbruksmarkens användning 2006. Preliminära uppgifter SM 2006-06-22
Jordbruksmarkens användning 2005 Definitiva uppgifter SM 2006-04-24
Jordbruksmarkens användning 2005. Preliminära uppgifter SM 2005-06-23
Jordbruksmarkens användning 2004. Definitiva uppgifter SM 2005-04-20
Åkerarealens användning i mars 2004. Preliminära uppgifter SM 2004-05-14
Åkerarealens användning i juni 2003. Definitiva uppgifter SM 2004-04-19
Åkerarealens användning 2003. Prel. uppgifter i mars 2003. SM 2003-04-14
Åkerarealens användning i juni 2002. Definitiva uppgifter SM 2003-04-09
Åkerarealens användning i juni 2002 SM 2002-06-27
Åkerarealens användning i juni 2001 SM 2002-04-12

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/jo0104