Till innehåll på sidan

Frivilliga avsättningar och certifierad areal

Nästa publicering: 2022-05-17

Statistiken visar skogsmark där markägaren frivilligt och utan ersättning bestämt sig för att inte utföra åtgärder som kan skada naturvärden, kulturmiljöer eller sociala värden. Här redovisas också hur mycket av den produktiva skogsmarken som är certifierad i enlighet med PEFC eller FSC.

För den här statistiken ansvarar:
Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen logotyp

Hitta på sidan

Har du frågor om statistiken?

Skogsstyrelsen

Telefon
036-35 93 00
E-post
statistik@skogsstyrelsen.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/jo1404