Till innehåll på sidan

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet. Års- och månadsstatistik 2018:5

PDF:
Hela publikationen (1355kb)
Serie:
JO49 - Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-jo49sm1807_pdf
ISSN:
1654-4048 (Online)
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2018-07-06
Förfrågningar:

Daniel Persson

036-15 50 39

daniel.persson@jordbruksverket.se