There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Indikatorer och fördjupningar – äldre statistik Till innehåll på sidan

Indikatorer och fördjupningar – äldre statistik

Här hittar du äldre jämställdhetsstatistik. Det rör sig om indikatorer publicerade före 2020 samt om äldre statistik inom tre fördjupningsområden.

Indikatorer

Jämn fördelning av makt och inflytande
Ekonomisk jämställdhet
Jämställd utbildning
Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
Jämställd hälsa
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Fördjupningsområden

I och utanför arbetskraften
Entrepenörskap och företagande
Utbildning och forskning

Jämn fördelning av makt och inflytande

Ekonomisk jämställdhet

Jämställd utbildning

Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Jämställd hälsa

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

I och utanför arbetskraften

Entrepenörskap och företagande

Utbildning och forskning

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-07-03

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?