Till innehåll på sidan

Barn- och familjestatistik

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2022-12-20

Statistiken handlar om barns familjer, separationer mellan föräldrar, gemensam och ensam vårdnad, geografiskt avstånd mellan barn och föräldrar, barn med svensk/utländsk bakgrund och adoptioner. Det finns också uppgifter om barns boende, föräldrars förvärvsarbete och ekonomiska förhållanden.

Statistiknyheter

Sju av tio barnfamiljer är en kärnfamilj

2022-06-14

I Sverige finns 1,2 miljoner familjer med barn under 18 år. Sju av tio är kärnfamiljer, drygt två av tio är familjer med en ensamstående förälder och knappt en av tio är en ombildad familj. Det är vanligast att det finns ett eller två barn i familjen, det gäller mer än åtta av tio barnfamiljer.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Uppväxtvillkor för barn med utländsk bakgrund Rapport 2020-05-07
Att mäta separationer. Kvalitet i registerbaserad statistik Rapport 2018-12-11
Utveckling av SCB:s Barn- och familjestatistik Rapport 2017-03-21

Aktuellt

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/le0102