Till innehåll på sidan

Befolkningens it-användning

Nästa publicering: 2019-11-22

Statistiken visar privatpersoners tillgång till och användning av it, som dator och internet i hemmet, till exempel utifrån ålder. Undersökningen är gemensam för EU-länderna vilket betyder att du på Eurostats webbplats kan göra jämförelser mellan Sverige och andra länder i EU.

Rapporter publiceras ej längre för Befolkningens it-användning. Statistiken finns dock tillgänglig i Statistikdatabasen.

Nyckeltal för Sverige

Tillgång till Internet i hemmet

93 %

16-85 år

Referenstid: 2018

Ansökt om lån och krediter online

15 %

16-85 år

Referenstid: 2018

Deltagit i sociala nätverkssajter

66 %

16-85 år

Referenstid: 2018

Handlat läkemedel online

20 %

16-85 år

Referenstid: 2018

Tagit en kurs online

31 %

Procent, 16-85 år

Referenstid: 2018

Lyssnat på musik online

65 %

16-85 år

Referenstid: 2018

Statistiknyheter

Befolkningens it-användning

2018-11-28

Årets undersökning av Befolkningens it-användning visar att fler svenskar handlar varor och tjänster via internet än tidigare. Speciellt andelen som har köpt läkemedel har ökat kraftigt från 5 procent 2014 till 20 procent 2018. Det är fortfarande vanligare att kvinnor handlar kläder eller sportartiklar online än män. Män handlar i större utsträckning datorer eller datautrustning.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Privatpersoners användning av datorer och internet 2016 Rapport 2016-11-24

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
it-statistik@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/le0108