Till innehåll på sidan

Befolkningens it-användning 2021

Var tredje person är källkritisk till falsk information på internet

Statistiknyhet från SCB 2021-11-18 9.30

I Sverige är det 89 procent av befolkningen, eller 7,3 miljoner personer i åldrarna 16–85 år, som använder internet i stort sett varje dag. Årets undersökning av Befolkningens it-användning visar att varannan person som använder internet har sett falsk eller tveksam information på internet och att var tredje person har kontrollerat informationen.

Det är viktigt att kritiskt kunna granska en källa för att bilda sig en uppfattning om dess trovärdighet, syfte och ursprung. Totalt uppger 53 procent av Sveriges befolkningen i åldern 16–85 år att de har sett falsk eller tveksam information på internet. De har sedan fått ange om de har kontrollerat informationen och på vilket sätt de har gjort det, vilket visas i nedanstående diagram. Män är mer benägna än kvinnor att kontrollera falsk eller tveksam information på internet. Andelen är 36 procent bland män och 30 procent bland kvinnor. Det är lika vanligt bland män och kvinnor att diskutera informationen med andra eller använda källor som inte finns på internet.

Andel personer i åldern 16–85 år som under första kvartalet 2021 har sett falsk eller tveksam information på internet och har varit källkritisk, efter kön och typ av kontroll, procent

Diagram Andel personer i åldern 16–85 år som under första kvartalet 2021 har sett falsk eller tveksam information på internet och har varit källkritisk, efter kön och typ av kontroll, procent

Var tionde person uttrycker personliga åsikter på internet

Ett antal olika användningsområden för internet undersöks och det mest förekommande är att skicka och ta emot e-post. 87 procent av befolkningen uppger att de har använt e-post under de senaste tre månaderna. Andra vanliga användningsområden är att använda internetbank, söka information om varor eller tjänster, läsa nyheter via internet, vilket ungefär 8 av 10 har gjort. Andra vanliga sätt att använda internet är att ringa telefon- eller videosamtal samt att skriva snabbmeddelanden, vilket 7 av 10 har gjort. Kvinnor använder internet i större utsträckning än män för att skriva snabbmeddelanden, delta på sociala nätverkssajter eller söka hälsorelaterad information.

Var fjärde person har letat efter jobb, sålt varor eller tjänster eller tagit någon kurs på internet. 12 procent har utryckt personliga åsikter om politik och samhällsfrågor, och 7 procent har deltagit i officiella diskussioner för att påverka medborgerliga eller politiska ämnen. Det finns inga signifikanta skillnader mellan män och kvinnor inom dessa kategorier.

Andel personer i åldern 16–85 år som under första kvartalet 2021 använt internet för olika aktiviteter, efter kön och typ av aktivitet, procent
Användningsområde Samtliga 16–85 år Män Kvinnor
Skickat/ Tagit emot e-post 87 86 87
Utfört bankärenden 81 81 81
Sökt information om varor/tjänster 80 81 78
Läst nyheter online 77 78 76
Telefon-/ Videosamtal 72 70 74
Skrivit snabbmeddelanden 71 67 75
Deltagit på sociala nätverkssajter 67 62 73
Sökt hälsorelaterad information 65 60 70
Letat efter lediga jobb eller skickat in en jobbansökan 25 23 27
Sålt varor eller tjänster 25 24 27
Tagit någon kurs på internet 25 24 26
Uttryckt personliga åsikter om politik och samhällsfrågor 12 12 12
Deltagit i officiella diskussioner för att påverka medborgerliga eller politiska ämnen 7 6 7

Fler män än kvinnor programmerar

I takt med att digitaliseringen ökar blir kompetens inom programmering allt viktigare. Resultaten från årets undersökning för män och kvinnor i åldern 16–85 år visar att 15 procent av männen skrivit kod i något programmeringsspråk medan endast 4 procent av kvinnorna har gjort detta. Även för kompetensområden såsom att skapa filer, ändra inställningar i programvara, appar eller enheter, använda kalkylprogram eller att skriva kod i något programmeringsspråk finns betydande skillnader mellan könen. Skillnaderna är mindre när det kommer till att använda ordbehandlingsprogram, vilket 63 procent av befolkningen har gjort. Vidare är det är 67 procent av männen och 57 procent av kvinnorna som har laddat ner eller installerat programvara eller appar.

Andel personer i åldern 16–85 år som under första kvartalet 2021 utfört digitala aktiviteter, efter kön och aktivitetstyp, procent

Diagram Andel personer i åldern 16–85 år som under första kvartalet 2021 utfört digitala aktiviteter, efter kön och aktivitetstyp, procent

Andra resultat från Befolkningens it-användning 2021

Alla resultat avser Sveriges befolkningen i åldern 16–85 år. Insamlingsperioden för undersökningen var april till juni 2021. Referensperioden avser de senaste tre månaderna innan det tillfälle undersökningen besvarats om inget annat framgår.

  • Nio av tio personer har tillgång till internet i hemmet. Den vanligaste typen av anslutning till internet hemma är via fast bredbandsanslutning, vilket 83 procent av befolkningen använt under de senaste tre månaderna.
  • Totalt är det 3 procent av befolkningen som aldrig använt internet. De som aldrig använt internet återfinns till största delen i åldersgruppen 75–85 år. Denna grupp utmärker sig genom att 21 procent aldrig använt internet.
  • 74 procent av befolkningen har e-handlat under de senaste tre månaderna. Åtta av tio personer som bor i storstäder respektive sju av tio personer i områden med lägre urbaniseringsgrad har köpt eller beställt något via internet under perioden.
  • Bland många varor som ingår i undersökningen är kläder, läkemedel och kosmetika de vanligaste typerna av varor som handlas på internet. Varannan person handlade kläder, var tredje person handlade läkemedel och var fjärde person handlade kosmetika. Bland tjänster har var fjärde person köpt musik eller filmer och serier på internet och det finns inga signifikanta skillnader mellan könen i dessa två kategorier.
  • Den vanligaste anledningen till att välja bort e-handeln är att man föredrar att shoppa personligen och få möjlighet att se produkten i verkligheten. Detta har 10 procent av personer som aldrig har e-handlat uppgett som skäl.
  • 59 procent begränsar eller nekar åtkomst till sin geografiska plats, medan 39 procent begränsar eller nekar åtkomst till sin profil, sitt innehåll på sociala nätverkssajter eller på delad online-lagring.
  • Totalt är 74 procent av befolkningen medvetna om att webbkakor (cookies) kan användas för att spåra människors aktiviteter på internet och för att skapa en profil för varje användare och därmed skräddarsy annonser. Fyra av tio personer svarade att de inte är oroliga över detta, medan var tionde känner sig väldigt orolig.

Definitioner och förklaringar

Statistiken bygger på undersökningen Befolkningens it-användning som ingår i Sveriges officiella statistik. I undersökningen ställs cirka 150 frågor som berör tillgången till och användningen av informationsteknik (it). All statistik som presenteras här, och mycket mer, går att hämta ur Statistikdatabasen på SCB:s webbplats. Publiceringen av 2021 års resultat omfattar tre nya redovisningsgrupper: disponibel inkomst i kvintiler, urbaniseringsgrad och bransch. De nya redovisningsgrupperna publiceras i Statistikdatabasen för 2021 och omfattar samtliga variabler.

Resultat från undersökningen kommer även att presenteras i en rapport om e-handel som publiceras den 18 november 2021.

Om du har några frågor kring hur statistiken framställs och beskrivningen av kvaliteten hänvisar vi till dokumentationen "Statistikens framställning (2021)" och "Kvalitetsdeklaration (2021)" som finns på SCB:s webbplats. Om du vill ha hjälp med att tyda resultaten, ta fram underlag eller liknande är du välkommen att höra av dig till oss.

Befolkningens it-användning

Sedan 2014 har SCB lagt till åldersgruppen 74–85 år i urvalet, för historiska jämförelser längre bak i tiden bör man använda den totalen. I EU-samarbetet och i den statistik som publiceras på Eurostats hemsida används 16–74 år.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
bita@scb.se

Förfrågningar

Alicja Markiewicz

Telefon
010-479 46 36
E-post
alicja.markiewicz@scb.se

Robin Petersson

Telefon
010-479 68 19
E-post
robin.petersson@scb.se