Till innehåll på sidan

Integration – statistik och analys

Nästa publicering: 2019-12-17

Statistiken visar situationen för olika grupper av utrikes och inrikes födda inom områden som arbetsmarknad, utbildning, ekonomi, boende, hälsa och demokrati. Statistiken publiceras i Statistikdatabasen och i årliga analysrapporter.

Hitta på sidan

Statistiknyheter

Integration – en beskrivning av läget i Sverige

2019-11-21

Idag presenteras rapporten ”Integration – en beskrivning av läget i Sverige”. Den visar att personer som bott mindre än 10 år i Sverige och är födda utanför Europa skiljer sig från andra grupper i samhället, såväl inrikes som utrikes födda. Bland annat har de en svagare ställning på arbetsmarknaden, lägre inkomst och en högre andel av dem bor trångt.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Rapporter

Titel Typ Datum
Integration – en beskrivning av läget i Sverige Rapport 2019-11-21
De första 15 åren – flyktingars försörjning i Sverige Rapport 2018-11-29
Integration – utrikes föddas matchning på arbetsmarknaden i Sverige Rapport 2017-06-02
Integration – flyktingars flyttmönster i Sverige Rapport 2016-12-21
Integration – utrikes föddas etablering i arbets- och samhällslivet Rapport 2016-06-22
Integration – med fokus på 15 stadsdelar Rapport 2015-09-30
Integration – etablering på arbetsmarknaden Rapport 2014-12-09
Integration – en beskrivning av läget i Sverige Rapport 2013-12-06
Integration – utrikes födda i pensionsåldern Rapport 2012-12-12
Integration – utrikes födda i gymnasieskolan Rapport 2011-12-20
Integration – ett regionalt perspektiv Rapport 2010-06-11
Integration – utrikes födda på arbetsmarknaden Rapport 2009-12-14
Integration – en beskrivning av läget i Sverige Rapport 2008-12-18

Har du frågor om statistiken?

integration@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/le0105