Till innehåll på sidan

Integration – Gymnasiebetyg, vidare studier och arbetsmarknad

Serie:
BE57 - Rapportserie: Integration
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2021-be57br2101_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2021-11-10
Förfrågningar:

Karin Lundström

010-479 41 87

karin.lundstrom@scb.se

Vitor Miranda

010-479 43 44

vitor.miranda@scb.se