Till innehåll på sidan

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF)

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2022-10-17

Statistiken beskriver levnadsförhållanden för olika grupper i befolkningen 16 år och äldre i olika avseenden: boende, ekonomi, hälsa, fritid, medborgerliga aktiviteter, sociala relationer, sysselsättning och arbetsmiljö, trygghet och säkerhet.

Nyckeltal för Sverige

Arbetsmiljö – Andel som är nöjda med arbetet i hög grad

37 %

Förvärvsarbetande 16–74 år

Referenstid: 2021

Boende – Andel som är trångbodda enligt norm 3

18 %

16+ år

Referenstid: 2021

Ekonomi – Andel som saknar kontantmarginal på 13 000 kr för oförutsedda utgifter

18 %

16+ år

Referenstid: 2021

Fritid – Andel som läser böcker på fritiden varje vecka

38 %

16+ år

Referenstid: 2021

Hälsa – Andel som har bra självskattad hälsa

72 %

16+ år

Referenstid: 2021

Medborgerliga aktiviteter – Andel som är medlem i facklig organisation

68 %

Anställda 16–74 år

Referenstid: 2021

Sociala relationer – Andel som inte har någon nära vän

5 %

16+ år

Referenstid: 2021

Sysselsättning – Andel av anställda som har en tidsbegränsad anställning

13 %

Anställda 16–74 år

Referenstid: 2021

Trygghet – Andel som varit utsatta för hot eller våld under det senaste året

6 %

16+ år

Referenstid: 2021

Statistiknyheter

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) 2021

2022-04-21

Resultat från 2021 års Undersökningar av levnadsförhållanden visar att 85 procent av befolkningen 16 år och äldre hade varit ute i skog och mark på fritiden minst någon gång under de senaste 12 månaderna. 52 procent hade varit ute i skog och mark varje vecka, vilket är en ökning från 31–33 procent under åren 2008 till 2019.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Definition av funktionsnedsättning i Undersökningarna av levnadsförhållanden. Delrapportering av regeringsuppdrag. Rapport 2022-06-13
Revision of the cross-sectional and longitudinal auxiliary vectors in the Swedish SILC Rapport 2021-12-13
Arbetsmiljö 1980–2020 Rapport 2021-09-13
Otrygghet 1980-2020 Rapport 2021-05-19
Vistelser i skog och mark 2018–2019. I tätort och landsbygd och ur ett ekonomiskt perspektiv Rapport 2021-03-23
Att mäta funktionsnedsättning. En jämförelse av olika statistikkällor Rapport 2020-11-25
Arbetsmiljö 1980–2017 Rapport 2018-12-17
Hot, våld och oro 1980–2017 Rapport 2018-05-31
Levnadsförhållanden 1980–2016 – ett urval av indikatorer Rapport 2018-03-02
Fritid 2014–2015 Rapport 2017-01-25
Hälsa 2012–2013 Rapport 2015-05-22
Förändringar i Undersökningarna av levnadsförhållanden 2006–2008 – En studie av jämförbarheten över tid för välfärdsindikatorerna Rapport 2010-10-01
Alternativa datainsamlingsmetoder i ULF, fas 2 – En jämförelse mellan två olika datainsamlingsmetoder Rapport 2010-01-18

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Närliggande information

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/le0101