Till innehåll på sidan

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)

Nästa publicering: 2018-11-28

Statistiken beskriver levnadsförhållanden för olika grupper i befolkningen 16 år och äldre i olika avseenden: boende, ekonomi, hälsa, fritid, medborgerliga aktiviteter, sociala relationer, sysselsättning och arbetsmiljö, trygghet och säkerhet.

Statistiknyheter

Barns boende 2016—2017

2018-11-07

Bland barn som inte bor med båda sina föräldrar bor nära tre av tio växelvis. Det vill säga lika mycket hos vardera förälder. Växelvis boende är vanligast i åldern 6—12 år.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Hot, våld och oro 1980-2017 Rapport 2018-05-31
Levnadsförhållanden 1980–2016 – ett urval av indikatorer Rapport 2018-03-02
Fritid 2014–2015 Rapport 2017-01-25
Hälsa 2012–2013 Rapport 2015-05-22
Arbetstider och arbetsmiljö 2010–2011 Rapport 2012-12-11
Barns upplevelser av skolan Rapport 2012-12-07
Levnadsstandard i Europa Rapport 2012-11-19
Offer för våld och egendomsbrott 2008–2009 Rapport 2011-05-12
Boendesituationen i Europa Rapport 2011-05-03
Medborgerliga aktiviteter 2008–2009 Rapport 2011-04-14
Barns sociala relationer Rapport 2011-01-13
Förändringar i Undersökningarna av levnadsförhållanden 2006–2008 – En studie av jämförbarheten över tid för välfärdsindikatorerna (Reviderad version 2010-10-05) Rapport 2010-10-01
Alternativa datainsamlingsmetoder i ULF, fas 2 – En jämförelse mellan två olika datainsamlingsmetoder Rapport 2010-01-18
Boende och boendemiljö 2006–07 Rapport 2009-04-15
Fritid 2006–07 Rapport 2009-04-07
Barns fritid Rapport 2009-01-29
Barns hälsa Rapport 2007-12-12
Välfärdsstatistik i urval Rapport 2007-11-05
Alkohol- och tobaksbruk Rapport 2007-02-27
Äldres levnadsförhållanden – Arbete, ekonomi, hälsa och sociala nätverk 1980–2003 Rapport 2006-10-31
Ohälsa och sjukvård 1980–2005 Rapport 2006-10-31
Utbildning. Nivå och inriktning 1975–2003 Rapport 2005-12-15
Ungdomars etablering – Generationsklyftan 1980–2003 Rapport 2005-10-19
Barns villkor Rapport 2005-10-19
Sysselsättning, arbetstider och arbetsmiljö 2002–2003 Rapport 2005-10-19
Så bor vi i Sverige – Bostäder, boendemiljö och transporter 1975–2002 Bostäder, boendemiljö och transporter 1975–2002 Rapport 2004-12-21
Perspektiv på välfärden 2004 Rapport 2004-10-13
Bruk och missbruk, vanor och ovanor Rapport 2004-06-23
Fritid 1976–2002 Rapport 2004-06-22
Offer för våld och egendomsbrott 1978–2002 Rapport 2004-03-31
Politiska resurser och aktiviteter 1992–2001 Rapport 2003-12-19
Välfärd och ofärd på 90-talet Rapport 2003-10-09
Associational life in Sweden Rapport 2003-06-04
Funktionshindrade 1988–1999 Rapport 2003-04-03
Föreningslivet i Sverige Rapport 2003-03-31
Ohälsa och sjukvård 1980–2000 Rapport 2003-02-14
Integration till svensk välfärd? Rapport 2002-10-21
Tandhälsa och tandvårdsutnyttjande 1975–1999 Rapport 2001-02-28
Äldres levnadsförhållanden 1980–1998 Rapport 2000-10-30
Sysselsättning, arbetstider och arbetsmiljö 1994–95 Rapport 1998-08-31
Politiska resurser och aktiviteter 1978–1994 Rapport 1996-01-02

Artiklar

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/le0101