Till innehåll på sidan

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC):

Sverige är det land i EU där lägst andel uppger sig ha mycket svårt att få ekonomin att gå ihop

Statistiknyhet från SCB 2016-11-23 9.30

2 procent av svenskarna uppger att de har mycket svårt att få hushållets ekonomi att gå ihop. Genomsnittet för EU-länderna är 10 procent. Både i Sverige och EU är det framför allt ensamstående med barn som uppger sig ha mycket svårt att få ekonomin att gå ihop.

Sverige är det land i EU där lägst andel av hushållen uppger sig ha mycket svårt att få ekonomin att gå ihop, 2 procent. Även Finland, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Frankrike och Estland har låga andelar, mellan drygt 2 och 5 procent. I Grekland, Cypern och Bulgarien har däremot runt en tredjedel av hushållen mycket svårt att få ekonomin att gå ihop. Även Kroatien, Portugal och Rumänien redovisar höga andelar, runt 20 procent.

I Sverige har andelen av befolkningen som uppger sig ha mycket svårt att få ekonomin att gå ihop varit relativt konstant de senaste åren.

Andel av befolkningen som uppger att de har mycket svårt att få ekonomin att gå ihop. EU samt Island, Norge och Schweiz, 2015

Diagram

* Uppgifter för Irland och Schweiz avser 2014 då dessa inte finns tillgängliga för 2015 vid publiceringstillfället. Källa: Eurostat, EU-SILC

Ensamstående med barn är den hushållstyp som har svårast att få ekonomin att gå ihop. I Sverige har 8 procent av ensamstående med barn mycket svårt att få ekonomin att gå ihop, vilket är högre andel än de ensamstående som inte har barn (4 procent). Dessa uppgifter är lägre jämfört med uppgifter för ensamstående inom EU. I EU uppger 17 procent av ensamstående med barn att de har mycket svårt att få ekonomin att gå ihop jämfört med 10 procent av ensamstående utan barn.

Andel ensamstående av befolkningen som uppger att de har mycket svårt att få ekonomin att gå ihop. EU jämfört med Sverige, 2015

Diagram

Källa: Eurostat, EU-SILC

Andra resultat från EU-SILC

  • I Sverige och övriga nordiska länder bor ungefär en femtedel av unga vuxna i åldern 16–34 år hemma med sina föräldrar. I EU är denna andel högre i och med att varannan ung vuxen bor hemma med sina föräldrar.
  • Ungefär 16 procent av de svenska hushållen klarar inte av att finansiera en oväntad utgift inom en månad, vilket är den lägsta andelen inom hela EU. Motsvarande värde för alla hushåll inom EU är nästan 40 procent.
  • I Sverige har 5-6 procent av hushållen kommit efter med betalningar under perioden 2008–2015. Det handlar om betalningar för hyra, amorteringar, räntekostnader samt elkostnader. För många av de europeiska hushållen är detta problem större 2015 jämfört med 2008. Det genomsnittliga värdet för alla hushåll inom EU var 12 procent 2015, vilket kan jämföras med 10 procent år 2008.

Definitioner och förklaringar

Måttet Svårt att få ekonomin att gå ihop är en av de indikatorer som används för att följa upp hur hushållen klarar av ekonomiska påfrestningar. Andelen beräknas på de som har svarat ”mycket svårt” på frågan "Om du tänker på hushållets ekonomi överlag, tycker du det är lätt eller svårt (för er) att få ekonomin att gå ihop?".

Mer om statistiken

EU-SILC (EU Statistics on Income and Living Conditions) är en statistisk undersökning som genomförs årligen i EU samt ytterligare några länder. Undersökningen är i Sverige sedan 2008 en del av Undersökningarna av Levnadsförhållanden (ULF/SILC) och möjliggör internationella jämförelser. Fler resultat finns redovisade under tabeller och diagram

Mer detaljerad information och resultat från EU-SILC finns på Eurostats webbsida. Income and Living Conditions.

Nästa publiceringstillfälle

2017-01-25 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för statistik om levnadsförhållanden och demokrati

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Thomas Helgeson

Telefon
010-479 44 34
E-post
thomas.helgeson@scb.se