Till innehåll på sidan

Andel som är i olika grad nöjda med sitt arbete, ULF 2021

Förvärvsarbetande 16-74 år efter kön och åldersgrupp. Procent.

Diagram

Kommentarer

På frågan om hur nöjd man är med sitt nuvarande arbete på en skala från 0 till 10 svarar 37 procent 9 eller 10, vilket klassas som att man är i hög grad nöjd med sitt arbete enligt en definition utarbetad av EU:s statistikbyrå Eurostat. 10 procent svarar 5 eller lägre, vilket klassas som att man är i låg grad nöjd med sitt arbete. Resultaten visar överlag att äldre är mer nöjda med sitt arbete än yngre.

 

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-04-21

Har du frågor om statistiken?