Till innehåll på sidan

Andel som bor i äganderätt, ULF 2021

Personer 16 år och äldre efter kön och utländsk/svensk bakgrund. Procent och felmarginal.

diagram

Kommentarer

Andelen som bor i äganderätt är dubbelt så stor bland dem som har svensk bakgrund (född i Sverige med minst en förälder född inrikes) jämfört med dem som har utländsk bakgrund (utrikes född eller inrikes född med två utrikes födda föräldrar).

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-04-21

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?