Till innehåll på sidan

Andel som varit ute i skog och mark minst en gång i veckan senaste 12 månaderna, ULF 2018-2019 och 2021

Personer 16 år och äldre efter ålder. Procent och felmarginal.

diagram

Kommentarer

2021 hade 49 procent av befolkningen 16 år och äldre varit ute i skog och mark varje vecka under en föregående 12-månaderspriod. Det är en ökning från 30 procent 2018–2019, en stadigvarande andel sedan 2008–2009.

Ökningen är störst i den yngsta och i den äldsta åldersgruppen, med en ökning från 20 till 40 procent bland 16–24-åringarna, och en ökning från 14 till 31 procent bland personer 85 år och äldre. Även bland 25–34-åringarna syns en relativt stor ökning från 27 till 48 procent.

I den yngsta åldersgruppen 16–24 år har ökningen varit något större bland kvinnorna än bland männen, vilket även gäller i den äldsta åldersgruppen 85 år och äldre, där ökningen är statistiskt säkerställd bland kvinnorna, men inte bland männen.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-04-21

Har du frågor om statistiken?