Till innehåll på sidan

Andel dagliga tobaksanvändare, ULF 2021

Personer 16 år och äldre efter kön. Procent och felmarginal.

diagram

Kommentarer

Bland såväl kvinnor som män är det ungefär en av tio, i åldern 16 år och äldre, som röker varje dag. Det är däremot betydligt vanligare att män än kvinnor snusar dagligen. Det är dessutom vanligare att män dagligen snusar än röker, medan det motsatta gäller för kvinnor. Det är mer än dubbelt så vanligt att män än kvinnor röker och/eller snusar varje dag. Sammantaget är det 23 procent av befolkningen, 16 år och äldre, som röker och/eller snusar dagligen. Det innebär att ungefär 1,9 miljoner personer i Sverige röker och/eller snusar varje dag.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-04-21

Har du frågor om statistiken?