Till innehåll på sidan

Andel som är medlem i en facklig organisation, ULF 2021

Anställda 16-74 år efter kön och arbetar- respektive tjänstemannayrke. Procent och felmarginal.

Diagram

Kommentarer

Det är en större andel anställda kvinnor än anställda män i åldern 16-74 år som är medlemmar i en facklig organisation: 72 respektive 65 procent. Att vara medlem i en facklig organisation är vanligare bland kvinnor som arbetar i ett tjänstemannayrke än bland kvinnor som arbetar i ett arbetaryrke: 77 respektive 61 procent. Samma mönster återfinns bland anställda män: 71 procent av männen som arbetar i ett tjänstemannayrke är medlemmar i någon facklig organisation jämfört med 59 procent bland män som arbetar i ett arbetaryrke.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-04-21

Har du frågor om statistiken?