Till innehåll på sidan

Andel som inte har någon nära vän, ULF 2021

Personer 16 år och äldre efter kön och ålder. Procent och felmarginal.

diagram

Kommentarer

5 procent av befolkningen har inte någon nära vän. Bland personer 80 år och äldre är denna andel 13 procent. Bland ungdomar 16–19 år är det endast 2 procent som inte har någon nära vän. Det är över lag låga andelar i samtliga åldersgrupper under 70 år som inte har någon nära vän. Skillnaderna mellan kvinnor och män är endast statistiskt säkerställd i åldersgruppen 70–79 år, där 8 procent av männen och 4 procent av kvinnorna inte har någon nära vän.

De tidigare årens definition av "nära vän" och avgränsning att inte räkna med eventuell make/maka/sambo som nära vän, bidrar till att dessa uppgifter inte är jämförbara bakåt. Skillnaden i andel mellan kvinnor i åldersgruppen 70–79 år och 80+ år skulle delvis kunna förklaras av att kvinnor över 80 år i större utsträckning än i åldrarna därunder har förlorat sin manlige partner.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-04-21

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?