Till innehåll på sidan

Andel som är oroliga för sin ekonomi, ULF 2021

Personer 16 år och äldre efter kön och huvudsaklig sysselsättning. Procent och felmarginal.

Diagram

Kommentarer

19 procent av befolkningen 16 år och äldre oroar sig för hur det ska gå med det egna hushållets ekonomi under det närmaste året. Andelen är ungefär densamma bland kvinnor och män. Skillnader finns istället mellan andra grupper, till exempel personer med olika huvudsaklig sysselsättning. Bland arbetslösa är andelen som oroar sig för sin ekonomi nästan fyra gånger högre än bland dem som arbetar, 63 jämfört med 16 procent.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-04-21

Har du frågor om statistiken?