Till innehåll på sidan

Andel med hög tillit till människor man inte känner, ULF 2021

Personer 16 år och äldre efter kön och ålder. Procent och felmarginal.

Diagram

Kommentarer

47 procent av befolkningen 16 år och äldre känner hög tillit till människor man inte känner. Lägst är denna andel i åldersgruppen 16–24 år: 30 procent, och högst i åldersgruppen 65–74 år där andelen är 56 procent. Skillnaderna mellan könen kan inte säkerställas för någon av åldersgrupperna.

Med ”hög tillit” avses här intervjusvar med värde 7–10 på en skala mellan 0 och 10.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-04-21

Har du frågor om statistiken?