Till innehåll på sidan

Kontakta oss för mer information om ULF/SILC

Hälsa

Charlotte Samuelsson, telefon: 010-479 48 17
e-post: charlotte.samuelsson@scb.se

Anna Hagman, telefon: 010-479 48 19
e-post: anna.hagman@scb.se

Familj och sociala relationer

Göran Nordström, telefon: 010-479 50 15
e-post: goran.nordstrom@scb.se

Ekonomi

Thomas Helgeson, telefon: 010-479 44 34
e-post: thomas.helgeson@scb.se

Katya Vasileva-Gull, telefon: 010-479 42 64
e-post: Katya.Vasileva-Gull@scb.se

Sysselsättning och arbetstider

Anne Danielsen Rackner, telefon: 010-479 42 66
e post: anne.danielsenrackner@scb.se

Arbetsmiljö

Anne Danielsen Rackner, telefon: 010-479 42 66
e-post: anne.danielsenrackner@scb.se

Utbildning

Anna Hagman, telefon: 010-479 48 19
e-post: anna.hagman@scb.se

Boende

Ellen Ellfolk Kenttä: 010-479 44 28
e-post: ellen.ellfolkkentta@scb.se

Fritid

Göran Nordström, telefon: 010-479 50 15
e-post: goran.nordstrom@scb.se

Medborgerliga aktiviteter

Charlotte Samuelsson, telefon: 010-479 48 17
e-post: charlotte.samuelsson@scb.se

Trygghet och säkerhet

Anne Danielsen Rackner, telefon: 010-479 42 66
e-post: anne.danielsenrackner@scb.se

Barn-ULF

Helena Rudander, telefon: 010-479 41 24
e-post: helena.rudander@scb.se

EU-SILC

Ellen Ellfolk Kenttä: 010-479 44 28
e-post: ellen.ellfolkkentta@scb.se

Thomas Helgeson, telefon: 010-479 44 34
e-post: thomas.helgeson@scb.se