Till innehåll på sidan

Specialbearbetningar av Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF)

Eftersom det är praktiskt omöjligt att publicera alla tänkbara särredovisningar och tabeller från ULF/SILC-materialet finns det möjlighet att beställa egna tabeller som vi kan ta fram mot en kostnad.

När du ska beställa behöver SCB information om:

  • Vilka frågor och svarsalternativ du efterfrågar. Du kan med fördel utgå från ULF/SILC:s frågeformulär när du gör din beställning.

ULF/SILC 2017 Frågeformulär (pdf)

  • Vilka redovisningsgrupper (pdf) du vill ha uppgifter för, t ex kön, åldersindelning eller utbildningsnivå.
  • Vilka årtal du vill ha uppgifter för.
  • När du senast behöver uppgifterna.

Förfrågan om tabeller skickar du till ulfsilc@scb.se. Om uppgifterna redan finns framtagna skickar vi dem till dig. Annars får du svar på om din beställning är möjlig att genomföra och vad det kommer att kosta. Det är först när du har accepterat priset som vi tar fram dina tabeller.

SCB kan också lämna ut mikrodata från ULF utifrån de frågor och urval som är gemensamma för ULF och SILC. Detta möjliggör bearbetningar vid forskningsinstitutioner och liknande. Varje sådant utlämnande föregås av en noggrann prövning. Utlämnandet omgärdas av sekretessbestämmelser där registerinnehavaren har att tillse att någon enskild person inte kommer till skada. För mer information, se SCB-data för forskning.

Mikrodata från de frågor som endast hör till SILC samt SILC:s panelansats kan inte lämnas ut av SCB. Utlämnanden av dessa uppgifter måste prövas av Eurostat och anonymiserade data kan därefter lämnas ut av Eurostat efter en prövning. För mer information om tillgång till mikrodata från SILC, se Eurostats hemsida.