Till innehåll på sidan

ULF/SILC – Teknisk rapport (Appendixserien)

Sedan 1975 har 16 tekniska rapporter utkommit i serien Levnadsförhållanden – Appendix.

Appendix 15 innehåller teknisk information från undersökningarna åren 1990–93. Appendix 16 är en engelsk översättning av Appendix 15. All teknisk information om ULF publiceras numera i SCB:s nya rapportserie Bakgrundsfakta. En nyutgiven rapport "Förändringar i Undersökningarna av levnadsförhållanden 2006–2008 - En studie av jämförbarheten över tid för välfärdsindikatorerna" finns nu att hämta här nedan.

Förändringar i Undersökningarna av levnadsförhållanden 2006–2008 – En studie av jämförbarheten över tid för välfärdsindikatorerna

Supplement till Appendix 15 (2006-05) (pdf)
Teknisk tilläggsinformation om ULF 1994–2005

Supplement to Appendix 16 (updated 2006-05) (pdf)
Further technical information about ULF 1994–2005

Kodförteckning Socioekonomisk indelning (SEI)

Studie av bortfallet i 2000-års undersökning av levnadsförhållanden (ULF)
Serien Bakgrundsfakta till Befolknings- och Välfärdsstatistik

Alternativa datainsamlingsmetoder för ULF
Serien Bakgrundsfakta till Befolknings- och Välfärdsstatistik

Appendix 15 (pdf)
Teknisk rapport från ULF 1990–93

Appendix 16 (same as Appendix 15, but in English. Questionnaire included) (pdf)
Technical report from ULF 1990–93

Appendix 17 (pdf)
Analys av bortfallet bland "utsatta" grupper i Undersökningen av levnadsförhållanden (ULF) 1986–1999

Alternativa datainsamlingsmetoder i ULF, fas 2 – En jämförelse mellan två olika datainsamlingsmetoder