Till innehåll på sidan

Materialåtervinningsmål

Materialåtervinning och materialåtervinningsmål för olika förpackningsslag 2020, procent.

diagram

Kommentarer

Rapporteringen av materialåtervinningen av träförpackningar förändrades från och med 2020. Nu redovisas reparation av träförpackningar för återanvändning separat. Dessa mängder har tidigare varit en del av materialåtervinningen. Reparation av träförpackningar för återanvändning ingår däremot i beräkningen av materialåtervinningsgraden. 

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-10-27

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Naturvårdsverket

E-post
avfallsstatistik@naturvardsverket.se

Staffan Åkerblom

Telefon
010-479 58 72
E-post
staffan.akerblom@scb.se