Till innehåll på sidan

Materialåtervinningsmål

Materialåtervinning och materialåtervinningsmål för olika förpackningsslag 2019, procent.

diagram

Kommentarer

Materialåtervinningsgraden för metallförpackningar kan inte beräknas på grund av osäkra uppgifter om tillförd mängd.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-09-15

Har du frågor om statistiken?