Till innehåll på sidan

Materialåtervinningsmål

Materialåtervinning och materialåtervinningsmål för olika förpackningsslag 2021, procent.

diagram

Kommentarer

För referensår 2021 så saknas eller bedöms uppgifterna om träförpackningar vara för osäkra för att redovisas. Det påverkar beräkningen av den totala materialåtervinningsgraden som då blir överskattad. För trä används därför 2020 års siffror i beräkningen av materialåtervinningsgraden för det totala förpackningsavfallet.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-10-27

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Naturvårdsverket

E-post
avfallsstatistik@naturvardsverket.se

Staffan Åkerblom

Telefon
010-479 58 72
E-post
staffan.akerblom@scb.se

Martin Villner

Telefon
010-479 45 61
E-post
martin.villner@scb.se