Till innehåll på sidan

Export och import av anmälningspliktigt avfall efter land. De sju största länderna 2017. Ton

  Export Import
  Mottagarland Ton Avsändarland Ton
1 Norge 246 727   Norge 1 355 216
2 Tyskland 67 869   Storbritannien och Nordirland 986 665
3 Polen 59 573   Nederländerna 107 241
4 Danmark 21 095   Finland 81 202
5 Finland 9 088   Danmark 54 333
6 Frankrike 7 970   Irland 48 094
7 Estland 3 391   Frankrike 43 746

Mer om statistiken

Källa
Naturvårdsverket

Senast uppdaterad
2019-02-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Ulrika Hagelin

E-post
inutavfall@naturvardsverket.se