Till innehåll på sidan

Import och export av anmälningspliktigt avfall

Diagram

Mer om statistiken

Källa
Naturvårdsverket

Senast uppdaterad
2020-06-01

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Naturvårdsverket

E-post
inutavfall@naturvardsverket.se