Till innehåll på sidan

Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar och vattendrag samt skog

Sedan 2013 har försäljningsstatistiken för kalk upphört. Statistiken omfattade försäljningen av kalkprodukter till jord- och trädgårdsbruket och till kalkning av sjöar, vattendrag och skogar. För uppgifter om spridning av kalk på åkermark, se Gödselmedel och odlingsåtgärder i jordbruket samt Statistiskt meddelande.

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vattendrag samt skog 2012 SM 2013-07-12
Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vattendrag samt skog 2011 SM 2012-07-05
Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vattendrag samt skog 2010 SM 2011-09-29
Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vattendrag samt skog, korrigerad version 2011-09-29 SM 2009-07-10
Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vattendrag och skog 2007, korrigerad version 2011-09-29 SM 2008-07-08
Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vattendrag och skog 2006 SM 2007-07-02
Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vattendrag och skog 2005 SM 2006-06-30
Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk m.m. 2003 SM 2004-06-29
Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk m.m. 2002 SM 2003-06-16
Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vattendrag och skog 2001 SM 2002-07-01

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Anna Redner

Telefon
010-479 67 05
E-post
anna.redner@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi1003