Till innehåll på sidan

Kalkförsäljning (CaO) till jord- och trädgårdsbruk per hektar

Kg kalciumoxid (CaO) per hektar utnyttjad åker, 1956–2008

Diagram

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Har du frågor om statistiken?

Ylva Andrist Rangel

Telefon
010-479 68 56
E-post
ylva.andrist-rangel@scb.se