Till innehåll på sidan

Användning av kväve (N) och fosfor (P) från stall- och mineralgödsel 2015/16

  Areal gödslad med kväveAreal gödslad med fosfor
LänGrödareal 2016Areal,N totalt[1]Areal,P totalt
 ha%mf[2]tonkg N/ha[1]rmf[3]%mf[2]tonkg P/harmf[3]
Hela riket 2016 2 394 400 76 0 196 080 107 1 63 1 29 370 19 1
Stockholm 69 500 69 3 4 680 97 6 48 4 550 17 6
Uppsala 145 800 80 2 12 300 106 3 64 3 1 610 17 5
Södermanland 112 600 68 2 9 060 118 3 52 3 1 120 19 6
Östergötland 190 100 76 1 15 910 111 2 52 2 1 930 19 5
Jönköping 84 400 84 2 6 030 85 5 80 2 1 530 23 4
Kronoberg 45 200 77 3 3 070 88 7 74 3 670 20 5
Kalmar 115 600 86 2 11 120 111 3 71 2 1 780 22 3
Gotland 82 100 86 1 6 840 97 3 75 2 1 030 17 3
Blekinge 29 200 87 2 2 620 103 5 56 4 350 21 5
Skåne 427 700 88 1 49 930 132 1 69 1 5 900 20 3
Halland 104 300 80 2 9 850 117 3 67 2 1 430 20 3
Västra Götaland 421 400 75 1 32 920 105 2 65 1 5 550 20 2
Värmland 94 500 60 3 4 980 88 5 56 3 860 16 4
Örebro 93 200 75 2 7 700 110 3 68 3 1 320 21 4
Västmanland 89 300 70 4 6 730 107 4 62 4 880 16 5
Dalarna 54 400 61 3 2 570 78 6 57 3 570 18 5
Gävleborg 62 200 59 3 2 760 75 5 50 3 550 18 6
Västernorrland 44 100 53 4 1 390 59 8 46 4 .. 18 8
Jämtland 37 900 60 5 .. 57 11 55 5 .. 20 7
Västerbotten 60 300 65 3 2 930 74 6 53 3 .. 18 5
Norrbotten 30 600 65 5 1 440 72 7 57 5 .. 21 7

1) Avser växttillgängligt kväve
2) mf = (Absolut) medelfel i procentenheter
3) rmf = Relativt medelfel i procent

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-06-22

Har du frågor om statistiken?

Ylva Andrist Rangel

Telefon
010-479 68 56
E-post
ylva.andrist-rangel@scb.se