Till innehåll på sidan

Jordbearbetningsteknik inför 2016-års grödor (höstspannmål, vårkorn och havre)

   Andel av arealen som bearbetades med
 Antal företag[1]Areal[2] haEndast
plöjning
Endast stubbe-
arbetning
Plöjning
och stubbe-
arbetning
Ingen
bearbet-
ning
   %ci[3]%ci[3]%ci[3]%ci[3]
Höstspannmål                            
Riket                            
2016 1 733 438 800 59 ± 3 30 ± 3 9 ± 2 2 ± 1
2014 1 216 458 700 46 ± 3 36 ± 3 14 ± 2 4 ± 1
2012 1 034 338 600 61 ± 3 26 ± 3 10 ± 2 3 ± 1
2010 .. 410 200 53 ± 3 34 ± 3 11 ± 2 2 ± 1
2008 .. 398 900 52 ± 3 32 ± 3 13 ± 2 2 ± 1
2006 .. 402 400 54 ± .. 28 ± .. 14 ± .. 3 ± ..
Produktionsområden[4]                            
GSS 333 102 700 44 ± 6 45 ± 7 9 ± 3 1 ± 1
GMB 406 70 200 56 ± 6 29 ± 5 13 ± 5 2 ± 1
GNS 364 128 600 73 ± 6 18 ± 6 7 ± 3 2 ± 2
SS 313 99 800 54 ± 7 38 ± 7 6 ± 2 2 ± 2
GSK 237 26 500 70 ± 7 17 ± 6 13 ± 5 1 ± 1
SSK 66 10 300 81 ± 15 2 ± 3 17 ± 15 0 ± 0
NN 14 500 .. ± .. .. ± .. .. ± .. .. ± ..
. 0 . ± . . ± . . ± . . ± .
Vårkorn                            
Riket                            
2016 2 034 308 200 71 ± 3 17 ± 3 11 ± 2 1 ± 1
2014 1 399 321 900 69 ± 3 16 ± 2 14 ± 2 1 ± 1
2012 1 452 364 700 77 ± 2 11 ± 2 9 ± 2 2 ± 1
2010 .. 300 800 70 ± 3 14 ± 2 14 ± 2 2 ± 1
2008 .. 395 400 73 ± 2 12 ± 2 13 ± 2 1 ± 1
2006 .. 309 200 72 ± .. 11 ± .. 15 ± .. 1 ± ..
Produktionsområden[4]                            
GSS 334 59 500 74 ± 5 12 ± 4 12 ± 4 2 ± 1
GMB 401 37 500 67 ± 5 14 ± 4 16 ± 4 2 ± 2
GNS 254 41 900 86 ± 5 4 ± 2 10 ± 5 0 ± 0
SS 333 96 000 56 ± 7 38 ± 7 4 ± 3 2 ± 2
GSK 384 32 600 84 ± 4 4 ± 2 11 ± 4 0 ± 0
SSK 103 15 800 70 ± 14 14 ± 11 16 ± 12 0 ± 0
NN 125 13 800 77 ± 12 1 ± 0 23 ± 12 0 ± 0
100 10 900 75 ± 14 12 ± 13 7 ± 6 6 ± 9
Havre                            
Riket                            
2016 1 370 180 900 79 ± 3 8 ± 2 12 ± 2 1 ± 0
2014 898 164 900 73 ± 3 11 ± 2 15 ± 3 1 ± 1
2012 1 005 196 200 80 ± 3 7 ± 2 10 ± 2 3 ± 1
2010 .. 164 400 75 ± 4 10 ± 3 12 ± 3 3 ± 1
2008 .. 227 600 78 ± 3 9 ± 2 12 ± 2 2 ± 1
2006 .. 206 100 74 ± .. 10 ± .. 14 ± .. 2 ± ..
Produktionsområden[4]                            
GSS 120 10 100 61 ± 11 21 ± 10 14 ± 7 3 ± 2
GMB 93 4 800 80 ± 10 9 ± 7 11 ± 6 0 ± 1
GNS 326 58 400 84 ± 5 4 ± 3 12 ± 5 0 ± 0
SS 266 56 800 76 ± 6 15 ± 5 8 ± 4 0 ± 1
GSK 354 30 000 84 ± 5 3 ± 2 13 ± 5 0 ± 0
SSK 108 16 100 81 ± 9 3 ± 6 16 ± 7 0 ± 1
NN 63 3 300 85 ± 9 1 ± 1 9 ± 6 5 ± 6
40 1 400 .. ± .. .. ± .. .. ± .. .. ± ..

1) Antal företag som ingår i beräkningarna.
2) Arealuppgifter från JO 10 SM 1701.
3) fm=felmarginal (dubbla medelfel)
4) Produktionsområden.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-11-29

Har du frågor om statistiken?

Ylva Andrist Rangel

Telefon
010-479 68 56
E-post
ylva.andrist-rangel@scb.se