Till innehåll på sidan

Spridning av kalk på åkermark angivet som kalkningsmedel (ton) och kalkad åkerareal (hektar och procent av total åkerareal) 2016

 Antal
företag[1]
Antal kalkande
företag [2]
Areal
åker[3]
Kalkad
åkerareal
Kalkad
åkerareal
Kalkningsmedel[4]
   hahafm[5]%fm[5]tonfm[5]
Riket            
20164 4216082 579 60071 800±7 4002,8±0,3336 600±39 200
2014 2 433 366 2 596 500 70 500 ± 10 900 2,7 ± 0,4 331 700 ± 47 400
2012 2 755 442 2 608 300 80 600 ± 9 000 3,1 ± 0,4 382 900 ± 50 500
2010 3 981 571 2 633 500 73 400 ± 6 800 2,8 ± 0,3 329 000 ± 32 300
Produktionsområden[6]                        
GSS 530 135 325 600 17 200 ± 3 200 5,3 ± 0,9 87 300 ± 17 400
GMB 692 76 314 300 7 800 ± 2 100 2,5 ± 0,6 41 900 ± 13 100
GNS 596 88 442 400 10 400 ± 3 000 2,3 ± 0,7 49 200 ± 20 600
SS 653 91 597 400 15 700 ± 4 100 2,6 ± 0,7 75 200 ± 20 400
GSK 1 013 148 458 300 14 600 ± 3 200 3,2 ± 0,7 55 200 ± 11 900
SSK 316 25 185 400 2 000 ± 800 1,1 ± 0,4 8 800 ± 3 500
NN 323 16 148 200 .. ± .. 0,9 ± 0,6 .. ± ..
298 29 108 000 2 800 ± 1 600 2,6 ± 1,3 12 200 ± 6 800
Län                        
Stockholms län 88 9 81 200 .. ± .. .. ± .. .. ± ..
Uppsala län 153 16 164 100 .. ± .. 1,2 ± 0,8 .. ± ..
Södermanlands län 161 29 124 800 5 400 ± 2 800 4,4 ± 1,9 25 000 ± 13 200
Östergötlands län 300 27 201 200 2 200 ± 1 000 1,1 ± 0,5 11 500 ± 5 200
Jönköpings län 220 39 86 800 4 100 ± 1 600 4,7 ± 1,7 15 800 ± 6 600
Kronobergs län 114 23 46 700 2 200 ± 1 000 4,8 ± 1,9 9 200 ± 4 400
Kalmar län 285 20 119 800 1 600 ± 900 1,4 ± 0,7 7 900 ± 4 100
Gotlands län 166 1 85 800 .. ± .. .. ± .. .. ± ..
Blekinge län 101 20 30 600 1 300 ± 600 4,3 ± 1,8 5 900 ± 2 900
Skåne län 773 160 440 700 20 300 ± 3 700 4,6 ± 0,8 111 500 ± 21 900
Hallands län 239 58 108 400 6 500 ± 2 300 6,0 ± 2,0 21 900 ± 7 300
Västra Götalands län 704 107 463 600 12 200 ± 3 300 2,6 ± 0,7 52 000 ± 20 600
Värmlands län 160 10 105 700 .. ± .. 1,2 ± 0,6 .. ± ..
Örebro län 140 25 104 000 4 500 ± 2 300 4,3 ± 1,8 20 000 ± 11 000
Västmanlands län 95 12 101 200 .. ± .. 1,8 ± 1,3 .. ± ..
Dalarnas län 129 7 59 300 .. ± .. .. ± .. .. ± ..
Gävleborgs län 134 9 66 700 .. ± .. 1,2 ± 0,7 .. ± ..
Västernorrlands län 115 5 47 700 .. ± .. .. ± .. .. ± ..
Jämtlands län 65 2 39 900 .. ± .. .. ± .. .. ± ..
Västerbottens län 198 24 68 500 2 300 ± 1 500 3,4 ± 1,8 11 100 ± 6 800
Norrbottens län 81 5 32 800 .. ± .. .. ± .. .. ± ..

1) Antal företag som ingår i beräkningarna.
2) Antal företag i undersökningen som angett att de spridit kalk det aktuella året.
3) Arealuppgifter från JO 10 SM 1701
4) Kalkningsmedel ej korrigerat för vattenhalt.
5) fm=felmarginal (dubbla medelfel)
6) Produktionsområden.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-11-29

Har du frågor om statistiken?

Ylva Andrist Rangel

Telefon
010-479 68 56
E-post
ylva.andrist-rangel@scb.se