Till innehåll på sidan

Total mängd kalciumoxid (ton CaO) och magnesium (ton) i spridd kalk samt hektargivor på kalkad åkerareal (ton CaO/ha, kg magnesium/ha) 2016

 CaOCaOMagnesiumMagnesium
 tonfm[1]ton/hafm[1]tonfm[1]kg/hafm[1]
Riket                        
2016 142 200 ± 16 200 2,0 ± 0,1 5 600 ± 800 78 ± 10
2014 136 000 ± 19 400 1,9 ± 0,1 5 700 ± 1 200 82 ± 12
2012 157 900 ± 20 100 2,0 ± 0,1 6 700 ± 1 200 84 ± 12
2010 135 400 ± 12 600 1,8 ± 0,1 6 200 ± 1 000 85 ± 11
Produktionsområden[2]                        
GSS 32 600 ± 6 400 1,9 ± 0,1 1 700 ± 500 97 ± 25
GMB 16 600 ± 4 900 2,1 ± 0,2 600 ± 200 82 ± 20
GNS 22 000 ± 8 800 2,1 ± 0,5 700 ± 300 68 ± 16
SS 32 600 ± 8 700 2,1 ± 0,1 800 ± 200 53 ± 14
GSK 25 400 ± 5 500 1,7 ± 0,2 1 200 ± 400 85 ± 22
SSK 4 200 ± 1 700 2,1 ± 0,3 .. ± .. 177 ± 98
NN .. ± .. .. ± .. .. ± .. .. ± ..
5 600 ± 3 000 2,0 ± 0,3 100 ± 100 37 ± 7
Län                        
Stockholms län .. ± .. .. ± .. .. ± .. .. ± ..
Uppsala län .. ± .. .. ± .. .. ± .. .. ± ..
Södermanlands län 11 000 ± 5 700 2,0 ± 0,2 300 ± 100 49 ± 28
Östergötlands län 5 200 ± 2 400 2,4 ± 0,2 .. ± .. .. ± ..
Jönköpings län 7 200 ± 3 000 1,8 ± 0,2 300 ± 100 78 ± 24
Kronobergs län 4 400 ± 2 100 2,0 ± 0,1 .. ± .. .. ± ..
Kalmar län 3 400 ± 1 700 2,1 ± 0,2 100 ± 0 59 ± 12
Gotlands län .. ± .. .. ± .. .. ± .. .. ± ..
Blekinge län 2 500 ± 1 300 1,9 ± 0,4 100 ± 100 98 ± 51
Skåne län 41 900 ± 8 200 2,1 ± 0,1 2 200 ± 600 108 ± 22
Hallands län 9 700 ± 3 200 1,5 ± 0,2 400 ± 200 59 ± 24
Västra Götalands län 23 300 ± 8 800 1,9 ± 0,4 800 ± 300 65 ± 15
Värmlands län .. ± .. .. ± .. .. ± .. .. ± ..
Örebro län 8 300 ± 4 500 1,8 ± 0,2 200 ± 100 53 ± 17
Västmanlands län .. ± .. .. ± .. .. ± .. .. ± ..
Dalarnas län .. ± .. .. ± .. .. ± .. .. ± ..
Gävleborgs län .. ± .. .. ± .. .. ± .. .. ± ..
Västernorrlands län .. ± .. .. ± .. .. ± .. .. ± ..
Jämtlands län .. ± .. .. ± .. .. ± .. .. ± ..
Västerbottens län 5 100 ± 3 000 2,2 ± 0,3 100 ± 100 35 ± 6
Norrbottens län .. ± .. .. ± .. .. ± .. .. ± ..

Anm: Mängden av CaO och magnesium redovisas i torrsubstans.
1) fm=felmarginal (dubbla medelfel)
2) Produktionsområden.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-11-29

Har du frågor om statistiken?

Ylva Andrist Rangel

Telefon
010-479 68 56
E-post
ylva.andrist-rangel@scb.se