Till innehåll på sidan

Trädesareal 2016 fördelad på kort- och långliggande träda

LänAntalArealAndel av trädesarealen med
 företag [1]träda [2]Kortliggande
träda [3]
Långliggande
träda [3]
  ha%fm [4]%fm[4]
Riket
                   
2016
2 028 167 600   44 ± 5   56 ± 5
2014
1 281 129 400   29 ± 4   71 ± 4
2012
1 332 151 500   38 ± 4   62 ± 4
2010
.. 176 800   46 ± 4   54 ± 4
2008
.. 146 500   25 ± 3   75 ± 3
2006
.. 306 900   49 ± 3   51 ± 3
Produktionsområden
                   
Götalands södra slättbygder
239 8 200   51 ± 9   49 ± 9
Götalands mellanbygder
345 10 400   60 ± 10   40 ± 10
Götalands norra slättbygder
330 28 200   44 ± 10   56 ± 10
Svealands slättbygder
406 62 100   36 ± 9   64 ± 9
Götalands skogsbygder
331 25 500   51 ± 16   49 ± 16
Mellersta Sveriges skogsbygder
147 18 400   57 ± 15   43 ± 15
Nedre Norrland
109 5 900   38 ± 18   62 ± 18
Övre Norrland
121 9 000   31 ± 15   69 ± 15

1) Antal företag som ingår i beräkningarna.
2) Arealuppgifter från Lantbruksregistret, Träda grödkod 60.
3) Kortliggande = 1 och 2 år. Långliggande = 3 år eller mer.
4) fm=felmarginal (dubbla medelfel)

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-11-29

Har du frågor om statistiken?

Ylva Andrist Rangel

Telefon
010-479 68 56
E-post
ylva.andrist-rangel@scb.se