Till innehåll på sidan

Grödarealer behandlade med olika växtskyddsmedel, 2016/2017

Gröda

Ogräsmedel, % Svampmedel, % Insektsmedel, %
Spannmål, exklusive majs
81 42 15
Potatis
85 84 17
Sockerbetor
99 69 ..
Raps/rybs
80 30 50
Vall och grönfoder
1
Samtliga åkergrödor 2016/17
45 20 9
Samtliga åkergrödor 2009/10
46 22 11
Samtliga åkergrödor 2005/06
46 16 13
Samtliga åkergrödor 1997/98
47 14 11
Samtliga åkergrödor 1989/90
48 8 11

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-11-28

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Anna Redner

Telefon
010-479 67 05
E-post
anna.redner@scb.se