Till innehåll på sidan

Fritidshusområden 2015:

Stockholms län har största antalet fritidshusområden

Statistiknyhet från SCB 2016-12-07 9.30

Enligt SCB:s beräkningar har Sverige 1 173 fritidshusområden. Tillsammans utgör de 0,15 procent av Sveriges landyta. Den största ytan fritidsområden har Stockholms län med nästan 3 procent av länets landyta. Stockholms län har även det största antalet fritidshusområden med 287 områden.

SCB definierar fritidshusområden som sammanhängande bebyggelse med minst 50 byggnader klassade som fritidshus. Som fritidshus räknas småhus utan folkbokförd befolkning den 31 december 2015. Fritidshusområden är oftast belägna längs med kusten eller vid de större sjöarna. Det finns även flera områden i fjällnära lägen.

Fritidshusområden 2015

Karta

Fritidshusområden och tätorter överlappar varandra

I flera län överlappas fritidshusområdena av tätorter. Med det menas att det inom tätorter kan finnas så stora koncentrationer av fritidshus, att fritidshusområden bildas där. Särskilt i Skåne och Hallands län är överlappen vanliga. Där är mer än 80 procent av fritidshusområdenas yta även tätorter. I genomsnitt överlappas 45 procent av fritidshusområdenas yta av tätorter.

Eftersom SCB:s fritidshusområden kan överlappa tätorter, består områdena av både fritidshus och permanentbostäder. Fritidshus är småhus utan folkbokförd befolkning. I genomsnitt är 63 procent av områdenas byggnader fritidshus. Högst andel fritidshus i fritidshusområden hade Jämtlands län med 82 procent. Lägst andel hade Skåne län med 45 procent.

Fritidshusområden 2015, per län
LänAntal fritidshus-områdenLandareal fritidshus-
områden, som en andel av länets hela landyta. Procent
Andel yta som överlappar tätorter. ProcentAndel fritidshus
i fritidshus-
områden, av
totala byggnads-beståndet*. Procent.
Stockholms län
287 2,81 42 72
Uppsala län
32 0,19 14 64
Södermanlands län
64 0,49 44 69
Östergötlands län
47 0,18 31 74
Jönköpings län
9 0,02 32 63
Kronobergs län
4 0,01 0 71
Kalmar län
60 0,28 43 63
Gotlands län
30 0,53 45 60
Blekinge län
36 0,49 57 65
Skåne län
81 0,55 80 45
Hallands län
52 0,75 89 60
Västra Götalands län
188 0,32 45 62
Värmlands län
12 0,02 9 81
Örebro län
16 0,06 33 71
Västmanlands län
21 0,15 29 73
Dalarnas län
76 0,14 31 66
Gävleborgs län
25 0,06 18 70
Västernorrlands län
20 0,04 33 61
Jämtlands län
65 0,07 7 82
Västerbottens län
35 0,02 25 70
Norrbottens län
18 0,01 13 67
Riket
1 173 0,15 45 63

*) Exklusive komplementbyggnader

Definitioner och förklaringar

De fritidshusområden som ingår i statistiken definieras kortfattat som sammanhängande bebyggelse med minst 50 byggnader klassade som fritidshus. Som fritidshus räknas småhus utan folkbokförd befolkning den 31 december 2015.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Miljöekonomi och miljö

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

SCB, sektionen för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se

Förfrågningar

Karin Hedeklint

Telefon
010-479 45 14
E-post
karin.hedeklint@scb.se