Till innehåll på sidan

Markanvändningen i Sverige

Nästa publicering: 2019-02-20

Statistiken ger en samlad beskrivning av hur marken i Sverige utnyttjas för olika ändamål och hur markutnyttjandet har förändrats över tid. Bland annat redovisas uppgifter om hur stora arealer mark som används för jordbruk, skogsbruk samt bebyggelse och infrastruktur av olika slag.

Statistiknyheter

Markanvändningen i Sverige

2018-09-20

Mellan år 2010 och 2015 ökade den bebyggda marken i Sverige med knappt 3 procent eller cirka 31 000 hektar. Fortfarande utgör den en relativt liten andel av landets totala areal, omkring 2,9 procent eller 1,2 miljoner hektar.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Markanvändningen i Sverige. Sjätte utgåvan Rapport 2013-12-17
Transportinfrastrukturens markanvändning 2010 SM 2013-10-31
Markanvändningen i Sverige. Femte utgåvan Rapport 2008-11-27
Väglängder och ytor enligt nationella vägdatabasen (NVDB), 2005 SM 2006-02-13
Markanvändningen i Sverige. Fjärde utgåvan Rapport 2004-06-22
Markanvändningen i Sverige. Andra utgåvan Rapport 2003-12-01
Markanvändningen i Sverige. Tredje utgåvan Rapport 1998-12-22
Markanvändningen i Sverige. Första utgåvan Rapport 1984-01-02

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Markanvändningen i Sverige
Infrastruktur för transporter

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Infrastruktur för transporter
Statistikens detaljerade innehåll

Närliggande information

Har du frågor om statistiken?

Jerker Moström

Telefon
010-479 40 31
E-post
jerker.mostrom@scb.se

Stefan Svanström

Telefon
010-479 45 58
E-post
stefan.svanstrom@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi0803