Till innehåll på sidan

Markanvändningen i Sverige 2015

Hektar. Korrigerad 2019-03-11.

  Jordbruksmark
LänskodLänåkermarkbetesmarkSkogsmarkBebyggd mark med tillhörande markTäkter och gruvområdenGolfbanor och skidpistarÖppen myr[1]Naturligt gräsbevuxen markBerg i dagen och övrig markTotal landarealVatten[2]
01 Stockholms län 81 722 10 845 371 000 90 308 1 586 4 751 11 000 81 201 652 413 62 969
03 Uppsala län 164 648 16 777 539 000 39 825 1 726 1 116 10 000 350 45 520 818 962 41 855
04 Södermanlands län 125 412 16 904 385 000 35 359 792 1 200 10 000 500 32 341 607 507 95 106
05 Östergötlands län 201 255 41 768 666 000 51 641 1 138 1 468 19 000 100 73 572 1 055 943 167 054
06 Jönköpings län 87 089 40 023 736 000 50 555 4 040 1 282 39 000 85 679 1 043 668 125 635
07 Kronobergs län 47 026 21 018 700 000 37 372 3 295 438 33 000 284 842 433 96 086
08 Kalmar län 120 309 73 293 782 000 49 056 1 082 972 14 000 5 600 70 157 1 116 469 47 200
09 Gotlands län 85 846 25 734 142 000 15 467 1 393 431 7 000 2 750 32 877 313 498 3 177
10 Blekinge län 30 730 10 877 220 000 22 453 344 388 1 000 4 050 3 267 293 110 10 829
12 Skåne län 442 767 55 873 429 000 101 982 3 934 4 746 7 000 2 750 48 732 1 096 783 33 440
13 Hallands län 108 896 16 030 312 000 38 928 1 026 1 767 22 000 600 41 457 542 704 26 042
14 Västra Götalands län 465 250 61 799 1 441 000 155 208 4 470 4 085 54 000 200 193 973 2 379 985 497 821
17 Värmlands län 106 565 7 112 1 459 000 55 546 1 463 1 340 85 000 450 35 404 1 751 880 427 032
18 Örebro län 104 300 8 866 622 000 39 301 3 450 784 26 000 100 45 638 850 439 112 894
19 Västmanlands län 101 501 6 924 352 000 26 725 1 195 800 18 000 450 4 174 511 769 54 101
20 Dalarnas län 59 655 11 192 2 278 000 66 647 2 549 3 010 250 000 88 200 43 693 2 802 947 219 328
21 Gävleborgs län 66 957 5 436 1 603 000 52 526 3 396 1 105 73 000 950 5 473 1 811 844 151 119
22 Västernorrlands län 48 395 2 066 1 862 000 53 259 2 346 756 91 000 50 95 001 2 154 874 140 887
23 Jämtlands län 39 685 12 136 3 476 000 54 325 4 805 4 157 515 000 701 000 86 438 4 893 542 481 744
24 Västerbottens län 69 090 2 407 4 007 000 73 375 6 353 1 489 538 000 552 050 216 696 5 466 460 421 075
25 Norrbottens län 32 954 2 762 5 751 000 72 366 15 645 1 581 1 135 000 1 869 950 842 629 9 723 887 796 994
00Hela riket 2 590 052 449 842 28 133 000 1 182 224 66 027 37 665 2 958 000 3 230 100 2 084 207 40 731 117 4 012 388

1 Exklusive torvtäkter
2 Kategorin vatten inkluderar inte havsvatten.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-09-20

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

SCB, sektionen för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se

Jerker Moström

Telefon
010-479 40 31
E-post
jerker.mostrom@scb.se

Linus Rispling

Telefon
010-479 45 69
E-post
linus.rispling@scb.se

Stefan Svanström

Telefon
010-479 45 58
E-post
stefan.svanstrom@scb.se