Till innehåll på sidan

Övrig statistik om markanvändning

Statistik om markanvändning och bebyggelsestrukturer i Sverige, från enskilda undersökningar som inte passar in under någon av de övriga rubrikerna.

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Markanvändningen 2000 kring tätorter större än 10 000 invånare enligt SMD SM 2006-03-20
Bebyggelseutvecklingen inom kustnära områden av riksintresse enl. Miljöbalken 2004 SM 2005-12-15
Fritidshus som tagits i anspråk för permanent boende mellan 1991 och 2002. En metodstudie Rapport 2005-05-18
Permanentboende i fritidshus 1991–2004 SM 2005-04-29
Markanvändning enligt Svenska MarktäckeData (SMD), 2000 SM 2004-11-17

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Övrig statistik om markanvändning
Bebyggd mark i kustnära områden enligt Miljöbalken
Permanent boende i fritidshus
Statistikens detaljerade innehåll

Närliggande information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi0814