Till innehåll på sidan

Strandnära markanvändning

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2022-12-15

Statistiken beskriver arealer, bebyggelse och befolkning för områden nära vatten. Statistiken avser både Sveriges kust och områden längs med sjöar och vattendrag, samt på öar.

Statistiknyheter

Strandnära markanvändning

2019-11-28

Sverige har folkbokförda invånare på fler än 500 öar utan fastlandsförbindelse via bro. Det flesta av öarna är belägna i Sveriges kustområden. Under perioden 2010 till 2018 har antalet befolkade öar utan fastlandsförbindelse minskat med 39 områden. Antalet invånare på öarna har samtidigt ökat med nästan 2 700 personer.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Basinformation om kust, stränder och öar

Basuppgifter strandlinje

Befolkning på öar

Strandnära bebyggelse

Strandnära befolkning

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Basinformation om kust, stränder och öar

Basuppgifter strandlinje

Befolkning på öar

Strandnära bebyggelse

Strandnära befolkning

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Närliggande information

Har du frågor om statistiken?

SCB, sektionen för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se

Karin Hedeklint

Telefon
010-479 45 14
E-post
karin.hedeklint@scb.se

Esbjörn Pettersson

Telefon
010 479 45 72
E-post
Esbjorn.Pettersson@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/mi0812