Till innehåll på sidan

Hållbarhet i svenskt jordbruk

Statistiken ger en översiktlig bild av jordbrukets utveckling under senare år sett ur ett hållbarhetsperspektiv. Här redovisas jordbrukets påverkan på miljön, samt ekonomiska och sociala faktorer. Miljömålen samt andra samhällsmål följs upp och analyseras.

Hitta på sidan

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Hållbarhet i svenskt jordbruk 2012 Rapport 2012-10-01
Hållbarhet i svenskt jordbruk 2007 Rapport 2007-03-09

Har du frågor om statistiken?

Veronica Eklund

Telefon
010-479 43 41
E-post
veronica.eklund@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi1305